“พี่ศรี”ทำดีโวยแทนพระสงฆ์! ถามรบ.หมดเงินเยียวยาช่วงโควิดแล้วหรือ

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยาคนไทยผู้ได้รับผลกระทบในแนวทาง “เราไม่ทิ้งกัน” ทั้งผู้มีอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน รวมถึงเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ การให้สิ้นเชื่อทั้งปลอดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการนั้น

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯได้รับการร้องขอจากพระสงฆ์จำนวนมาก ในส่วนของพระสงฆ์กว่า 2.5 แสนรูป โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ต่างเฝ้ารอคอยฟังข่าวด้วยความสงบนิ่งมาเป็นเวลานาน ว่าเมื่อไรรัฐบาลจะพิจารณาให้การช่วยเหลือตามสมควร โดยก่อนหน้านี้นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้เสนอเยียวยาพระสงฆ์รูปละ 60 บาทต่อวัน เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆภายในวัด โดยจะส่งเงินให้ทางวัดเป็นผู้บริหาร ซึ่งจะให้ทั้งหมด 91 วัน ย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน

ทั้งนี้ มาตรการเยียวยาพระสงฆ์ 2.5 แสนรูป ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากประชาชนทำบุญที่วัดน้อยลง และผลกระทบจากมาตรการงดเว้นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยให้มีการจ่ายเงินเยียวยาพระสงฆ์ เช่นเดียวกับมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ โดยที่คณะรัฐมนตรี ปี 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติจ่ายเงินค่าบิณฑบาตและค่าอาหารพระวันละ 100 บาทต่อรูป ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงจะใช้โมเดลนี้ แต่จะลดจำนวนเงินลงเหลือเพียงวันละ 60 บาทต่อรูป โดยจะโอนเงินให้วัดไปบริหารจัดการเองตามจำนวนพระที่มี เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายภายในวัด

“กระทั่งบัดนี้กว่า 5 เดือนไปแล้ว มาตรการเยียวยาพระสงฆ์กลับเงียบหายไปกับการตกกระป๋องของรัฐมนตรีหน้าเดิม แล้วเปลี่ยนรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแทน จนมีข่าวลือกันอย่างหนาหูว่ารัฐบาลถังแตก หมดเงินคงคลังไปแล้ว มาตรการหรือคำสัญญาต่างๆที่เคยสร้างภาพสวยหรูไว้ก่อนหน้านี้ เป็นเพียงคำโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น ใช่หรือไม่” นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า พระสงฆ์ทั่วประเทศท่านมีศีลวัฒน์ประจำตน ไม่อาจออกมาเดินขบวน ร้องแร่แห่กระเฌอ เดินถ่ายรูปชูสามนิ้ว เพื่อเอาไปอวดกันในโลกโซเชียลได้ ดังนั้นหากรัฐบาลยังคงมีศีล มีธรรม อยู่บ้าง พระท่านขอบิณฑบาตได้โปรดเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพระสงฆ์ทั่วประเทศที่ต้องเผชิญกับโควิด-19 ให้สำเร็จโดยเร็วเถิด จะได้บุญมหาศาลช่วยต่ออายุรัฐบาลต่อไปได้ เพราะถ้าหลอกประชาชน นะหลอกได้ แต่ถ้าหลอกพระสงฆ์องค์เจ้า ระวังบาปกรรมจะทำให้หมดสิ้นอำนาจไปโดยไม่รู้ตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายศรีสุวรรณก็ได้ออกมาแสดงความเห็นให้รัฐบาลช่วยเหลือคณะสงฆ์บ้างเพราะพระก็เดือดร้อนเหมือนกัน จนกระทั้งอดีตรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเรื่องเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมอบให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หารือกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวแต่เรื่องก็เงียบหายไป จนกระทั้งนายศรีสุวรรณออกมาแสดงความเห็นในครั้งนี้อีกครั้ง

Leave a Reply