16 ก.ย.ได้ฤกษ์! ม.สงฆ์ “มจร” เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ย” หวังมีส่วนร่วมแก้สังคมขัดแย้ง

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ท่ามกลางการยื้อแย่งแข่งขันในกระแสยุคดิจิทัลที่ถูกกระตุ้นด้วยความ “ไว เร็ว แรง” จึงทำให้ผู้คนจำนวนมากเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง ในหลายสถานการณ์ที่หาทางออกไม่ได้ จึงนำไปสู่ความรุนแรงด้วยการด่าทอ ทำร้าย เอาเปรียบ ความเหลื่อมล้ำ การแบ่งปันทรัพยากร และการบังคับใช้กฏหมายที่ไม่ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

จึงหลายเป็นตัวแปรที่กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ได้สั่งการเป็นนโยบายให้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาสันติศึกษา ทั้งภาคภาษาและอินเตอร์ ได้ผนึกกำลังกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้ง “ศูนย์ไกล่เกลี่ย” ภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้แพิพาท 2562

“โดยในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08:30 น. จะเป็นพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยอย่างเป็นทางการ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต ชั้น 3 โดยมีพระราชปริยัติกวี อธิการบดี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มาร่วมพิธีเปิดศูนย์ ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี จะร่วมลงนามความร่วมมือกับตำรวจโทพงศ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมด้วย” พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2563 มหาจุฬาฯ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้จัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 50 รูป/คน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว อธิการบดีได้มีนโยบายให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในวิทยาเขต และ วิทยาลัยสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ กว่า 40 จังหวัด เพื่อช่วยเสริมสร้างสังคมสันติสุขในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงต่อไป

Leave a Reply