เริ่มแล้วพิมพ์เขียว! “โคกหนองนา สันติศึกษาโมเดล” มจร

867 Views

หลักสูตรสันติศึกษา “มจร” นำนิสิตลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ เตรียมโครงการสร้างโคกหนองนา สันติศึกษาโมเดล

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 หลักสูตรสันติศึกษาทั้งปริญญาโทและเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุูธยา นำโดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้นำนิสิตลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ โดยมีนางบุสดี ขุนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฯและคณะบรรยายกรอบคิด และแนวทางการพัฒนาโคกหนองนา และธนาคารน้ำ พร้อมทั้งนำลงพื้นที่เพื่อศึกษาในพื้นที่จริง

นางบุสดี กล่าวว่า รากฐานสำคัญของการพัฒนาโคกหนองนา และธนาคารน้ำโมเดล คือ ต้องการให้มนุษย์สามารถพึ่งพาตัวเองให้ได้ ซึ่งต่างจากแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มุ่งให้พึ่งพาคนอื่น เป้าหมายการพัฒนาจึงเน้นให้พอกิน พออยู่ พอใช้ และพอร่มเย็น หลังจากนั้น จึงแบ่งปันให้แก่คนอื่นในสังคม เหลือจากนั้น สามารถนำไปขายในราคาที่เหมาะสมในตลาด

พระมหาหรรษา กล่าวว่า ตราบใดที่มนุษย์ยังหิวโหย สันติภาพไม่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตและสังคม ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรสันติศึกษาจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตร่วมกันพัฒนาโครงการโคกหนองนา สันติศึกษาโมเดลขึ้น เพื่อให้นิสิตได้ร่วมกันทุ่มเทสรรพกำลังช่วยเหลือชุมชนโดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเป็นแหล่งดึงชุมชนมาศึกษาเรียนรู้ และขยายพื้นที่พัฒนาโคกหนองนา และธนาคารน้ำ เพื่อให้ชุมชนปลูกพืชผสมผสานให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริงต่อไป

Leave a Reply