เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ

        เมื่อวานนี้ (24 พ.ค.63) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธฯ กรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมอบกัปปิยภัณฑ์(เงิน)ให้กับวัดที่ประสบความเดือดร้อน
วัดแรกที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ลงพื้นที่คือวัดเจริญธรรม ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี มอบสิ่งของให้ประชาชน 200 ชุดโดยมีพระครูวิมลธรรมานุรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม เป็นผู้สนองงาน

           จากนั้นได้เดินทางไปวัดเชิงเขา ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี พระปลัดนิวัฒน์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลปากข้าวสาร พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้ถวายการต้อนรับและมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ร่วมเป็นเจ้าภาพถุงยังชีพในครั้งนี้ โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้มอบให้กับชุมชนเชิงเขา จำนวน 200 ชุด
และจุดสุดท้ายวัดมงคลชัยพัฒนา ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์ (หลวงตา)เจ้าอาวาส รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนถวายการต้อนรับ มีประชาชนมารับถุงยังชีพจำนวน 200 คน

         ในการนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้กล่าวชื่นชมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ที่สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะบ้านเมืองประสบปัญหาในครั้งนี้
สุดท้ายสมเด็จฯได้เยี่ยมชมโครงการตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ภายในบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาด้วย
การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 เป็นงานเร่งด่วนที่มหาเถรสมาคมขอความร่วมมือจากวัดที่มีศักยภาพออกมาช่วยเหลือประชาชนทั้งการตั้งโรงทาน,ดำเนินการตู้พระทำปันสูข รวมทั้งนำพืชผักแจกจ่ายประชาชนที่ต้องการปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวของพุทธศาสนาอยู่แล้ว

*****************

Leave a Reply