“ผู้บริหารม.สงฆ์ มจร” อนุเคราะห์ซื้อแตงกวาชาวสวนประสบภัยโควิด-19

วันที่ 4 เมษายน 2563 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มอบแตงกวาจำนวน 750 กิโลกรัม เข้าครัวหอฉันของมหาวิทยาลัย โดยมอบให้ พ.ม.สุเทพ สุปณฺฑิโต ประสานการจัดหาจากไร่/ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ชาวไร่ชาวสวนอีกทางหนึ่ง


ในการนี้พระครูภาวนาสารบัณฑิต ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ ได้มอบหมายให้คุณจ่อยมารับแตงกวาจากไร่ลุงตุ้ม ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เรียบร้อยแล้ว โดยลุงตุ้มขอกราบขอบพระคุณในเมตตานุเคราะห์พระโสภณวชิราภรณ์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณพระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา และส่วนธรรมนิเทศในการประสานงานการขนส่งด้วยความเรียบร้อย

 

Leave a Reply