พระแนะ”COVID ฉันติดหรือยัง” หนังสือไม่ฮิตแต่คนติดบ้านต้องอ่าน

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะว่า หนังสือเรื่อง “COVID ฉันติดหรือยัง HOW TO รักษากายใจสไตล์พุทธ” เป็นหนังสือไม่ฮิต แต่คนติดบ้านต้องอ่าน ทั้งนี้ เมื่อ “โลก” ของเรา กำลังเผชิญหน้ากับ “โรค” คนจำนวนกว่าหนึ่งล้านคนกำลังติดโรคโควิด-19 แต่คนเป็นหนึ่งพันล้านคน ความคิดกำลังติดโควิด

คำถามคือ เราจะออกจากหลุมดำของโควิดอย่างไร? กายและใจจึงจะเป็นสุข หนังสือเล่มนี้ จะเผยความลับที่คนรักสุขภาพจะต้องเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเผชิญหน้ากับโควิดอย่างมีสติ

สามารถติดตามได้ที่ E-book
https://www.yumpu.com/xx/document/read/63197130/covid-how-to-

และ Download PDF
https://drive.google.com/file/d/1YowSxplX9XQMC8dHmrnKYEdQgy4FX6zz/view?usp=sharing

Leave a Reply