ในหลวงโปรดเกล้าฯ เชิญเทียนพรรษาพระราชทานถวายเป็นพุทธบูชา “หลวงพ่อทองคำ” วัดไตรมิตร ฯ

วันอังคาร ที่ 26  กรกฎาคม 2565   ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญเทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร คอยรับการถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมพระราชทาน จากนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก และถวายของที่ระลึก

 

Leave a Reply