IBSC มีมติจับมือมหาวิทยาลัยสงฆ์มอญร่วมพัฒนาการศึกษาสงฆ์ 3 ประเด็น

               วิทยาลัยพุทธศาสน์นาชาติหรือ IBSC มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลังจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ได้ไปลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยรามัญญรัฎฐะแห่งคณะสงฆ์มอญ รัฐมอญ ประเทศเมียนมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องในการทำงานร่วมกัน ตามข้อตกลงร่วมหรือ MOU ระหว่างมหาวิทยาสงฆ์ทั้ง 2 สถาบัน

            เมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งได้ประชุมผ่านออนไลน์ร่วมกัน เพื่อเดินหน้าพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ซึ่งหลังประชุมได้มีมติร่วมกัน 3 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ

              1. IBSC จะส่งคณาจารย์ไปช่วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยสงฆ์มอญร้องขอ โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ เป็นหัวหน้าทีม และมี ดร.สานุ พีธีกร ของเราด้วย

              2. จะมีการโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และ

              3. ปีหน้า IBSC จะจัดโครงการสอบวัดระดับนอกราชอาณาจักร เพื่อการคัดเลือกในการสอบเข้าเรียนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย โดยใช้มหาวิทยาลัยรามัญรัฎฐะ เป็นศูนย์กลางในการสอบ ในประเทศเมียนมาร์

              คณะสงฆ์รามัญนิกาย ถือว่าเป็นคณะสงฆ์เก่าแก่ในภูมิภาคนี้ และเป็นต้นแบบในวัตรปฎิบัติตามพระธรรมวินัยคณะสงฆ์ไทย หลายประการ โดยเฉพาะคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก คณะสงฆ์รามัญนิกาย วัตรปฎิบัติหลายประการก็ยังคงมีลักษณ์คล้าย ๆ กัน และในคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายปัจจุบันก็มี “คณะสงฆ์รามัญธรรมยุต” อยู่ด้วย

Leave a Reply