พิษพายุปาปึก! อาคารปฏิบัติธรรม ‘มจร วิทยาเขตนครศรีฯ’เสียหาย

วันที่ 5 ม.ค.2562 พระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ฝ่ายบริหารได้ส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวใต้ที่ประพบภัยธรรมชาติพายุปาปึก

ขณะที่พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ในฐานะเลขานุการพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ตามที่พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชนั้น

หลังจากได้ประสานกับ ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด ผู้ช่วยอธิการบดี มจร ฝ่ายกิจการทั่วไป ทราบว่า ในส่วนของวิทยาเขตนั้น มีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติธรรมประสบความเสียหายทั้งหลังคาและดระจกที่เกิดจากแรงลมพายุ ขณะนี้กำลังประเมินความเสียหาย โดยจะได้แจ้งรายละเอียดในสภาวิชาการวันที่ 9 มกราคมต่อไป ขณะที่อาคารแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางสะพานนั้น ได้มีผู้ประสบภัยในเขตอำเภอรอบๆ มาพักราว 700 คน ทั้งนี้ อบจ. และ อบต. พร้อมทั้งหน่วยราชการเข้ามาดูแลโดยมิขาดตกบกพร่อง การเป็นอยู่มีความสะดวดตามอัตภาพ

พระมหาหรรษา ระบุด้วยว่า สถานการณ์ขณะนี้พายุปาบึกได้พัดผ่านลงทะเลอันดามัน และประชาชนบางส่วนได้ทยอยออกจากวิทยาเขตกลับบ้านของตัวเองบ้างแล้ว สถานการณ์จึงเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้วิทยาเขตฯกำลังดำเนินการสำรวจความเสียหายและจะดำเนินการแจ้งมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับการอนุเคราะห์ตามกำลังต่อไป จึงแจ้งมาเพิ่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากวิทยาเขตและส่วนงานอื่นใดที่ขอรับการสนับสนุน จักได้ดำเนินการสนับสนุนตามสมควรแก่เหตุปัจจัยต่อไป อย่างไรก็ตาม พระราชปริยัติกวีจะเดินทางลงไปให้กำลังใจวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตในเร็ววันนี้

Leave a Reply