ประกาศ “เสถียรธรรมสถาน”

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เถียรธรรรมสถานได้ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าเคารพกายสังขารของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ ว่า ด้วยประชาชนจำนวนมากมีความประสงค์จะขอเข้าเคารพกายสังขารของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เพื่อความสะดวกสำหรับทุกท่าน เสถียรธรรมสถานจึงเห็นสมควรที่จะเปิดให้ทุกท่านได้เคารพกายสังขารของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564- พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตราการป้องกันการระบาดของโควิด 19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ากราบกายสังขารของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ โดยกำหนดเป็นรอบ รอบละ 15 คน

2. กำหนดให้ยังคงมีพิธีสวดพระอภิธรรม (โดยคณะสงฆ์) ต่อไปสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในทุกวันอังคาร ตลอดปี พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. และเปิดให้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมได้ที่ [email protected]

3. กำหนดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรม (โดยคณะพุทธสาวิกาศีล 10 เสถียรธรรมสถาน) จัดขึ้นทุกวัน ในเวลา 18.00 น. ยกเว้นวันอังคาร ซึ่งมีพิธีสวดพระอภิธรรมโดยคณะสงฆ์ และเปิดให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการสวดอภิธรรมได้ที่ [email protected]

4. ในการร่วมงานสวดพระอภิธรรม ยังของดพวงหรีด แต่ขอเชิญชวนให้ใช้ ‘หรีดดอกไม้เทียน’ แทน ซึ่งสร้างขึ้นจากการภาวนาของลูกหลานของคุณยายจ๋า เพื่อรวบรวมการร่วมบุญสมทบการจัดสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ เพื่อสืบสานปณิธานงานสุดท้ายของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ติดต่อได้ที่ [email protected]

5. สำหรับกำหนดการฌาปนกิจกายสังขารของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จะขอเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ เสถียรธรรมสถานได้กำหนดมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ของเชื้อ Covid 19 โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนจำนวน 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง เหล่าศิษยานุศิษย์และคณะทำงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายด้วยชุดขาว

Leave a Reply