ชาวพุทธเรือนพันร่วมยกโบสถ์ ยกศาสนา ยกชะตาชีวิต “วัดใหม่ยายแป้น”

วันที่ 13 เมษายน 67  เวลา 09.08 น.  ณ วัดใหม่ยายแป้น แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระเมธีวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น พร้อมคณะสงฆ์ภายในวัดได้ประกอบพิธียกโบสถ์ ยกศาสนา ยกชะตาชีวิต โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และดารานักแสดงเรื่อง พระพุทธเจ้า คุณกากัน มาลิค พร้อมด้วยประชาชนนับพันคนร่วมพิธี

สำหรับวัดใหม่ยายแป้น สร้างโดยท่านผู้หญิงแป้นสตรีชาวมอญ ซึ่งแต่งงานกับพระยาพัทลุง (ขุน) หรือ ขุนคางเหล็ก คนมุสลิม ตอนหลังขุนคคางเหล็กได้หันมานับถือพุทธศาสนาตามภรรยา

วัดใหม่ยายแป้นตามหลักฐานที่จารึกในเจดีย์เก่าเริ่มต้นสร้างวัดในปี 2314 จนแล้วเสร็จในปี 2392 ตามที่จารึกในระฆังใบเก่าที่ว่า “ท่านผู้หญิงแป้น นายฟัก นายทอง มีศรัทธาสร้งระวังไวยในยพระพุทธศาสนา เดือน 6 แรม 8 ค่ำ วันที่ 6 ปีจอโทศก พระวระพุทธศาสนาล่วงแล้วโดย 2392 พรรษา จอให้เป็นปัจจัยแก่พระพุทธนิพพาน”

พระเมธีวัชรบัณฑิต เผยเหตุผลสำคัญที่จำต้องยกโบสถ์บูรณะใหม่ว่า “เนื่องจากพื้นโบสถ์ดังเดิมที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2314 ต่ำกว่าพื้นดินที่ถมขึ้นใหม่เพื่อสร้างถนนจรัญฯ และถนนบางขุนนนท์ราว 1.80 เมตร  ในคราวฝนตก ไม่ว่าจะหนักหรือเบา จึงเป็นเหตุให้อุโบสถจมน้ำ เป็นเหตุให้พระภิกษุสามเณรต้องลุยน้ำเข้าไปทำวัตรสวดมนต์เช้าเย็น หรือทำสังฆกรรมลำบาก  ฐานรากบางด้านของโบสถ์ทรุดตัว เพราช่างสมัยก่อนนำไม้มาตอกเป็นเสาเข็ม  จึงทำให้ฐานรากไม่แข็งแรง เพราะชำรุดตามกาลเวลา ผลของการทรุดตัว ทำให้หลังคา ประตู หน้าต่าง และผนังโบสถ์ เกิดการบิดรูปเสียหาย และเกิดการแตกร้าว พร้อมทั้งทรุดตัวตามจุดต่างๆ ทั้งหมด จึงเป็นเหตุผลของการเร่งดำเนินการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันยกโบสถ์  และบูรณะโบสถ์ทั้งหลัง พร้อมทั้งร่วมจารึกบุญ จารึกนามไว้ในฐานชุกชี ใต้พระประธานประจำอุโบสถวัดใหม่ยายแป้น..”

Leave a Reply