เปิดปฏิทินวันพระปี 2566 : รู้ก่อนเตรียมตัวก่อน

วันที่ 26 พ.ย. 65 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ได้เผยเปิด ปฏิทินวันพระ พ.ศ. 2566/2023 (ปีเถาะ) ต้องบอกว่าหลายคนให้ความสำคัญมากๆ ในวันพระ เพราะบางคนรู้ก่อนล่วงหน้า จะมีเวลาเตรียมตัว เตรียมของเพื่อไปทำบุญ และยิ่งสำคัญไปกว่านั้น บางคนจะยึดวันพระเพื่อทำบุญให้กับตัวเอง เช่น การงดกินเนื้อสัตว์ การถือศีล 5 ศีล 8 การทำความสะอาดวัดการทำวัตรสวดมนต์หรือ บางพื้นที่มีประเพณีกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นัดรวมตัวกันไปอาบน้ำ เลี้ยงน้ำปานะ ผู้เฒ่าคนแก่ที่ถือศีลอุโบสถ  การทำวัตรสวดมนต์  เป็นต้น

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2566

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (วันมาฆบูชา)
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (วันสงกรานต์)
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนหก
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนหก
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (วันเฉลิมฯ พระราชินี, วันวิสาขบูชา)
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (วันอัฏฐมีบูชา)
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (วันอาสาฬหบูชา)
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด (วันเข้าพรรษา)
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2566

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (วันออกพรรษา)

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (วันลอยกระทง)

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9, วันพ่อ)
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย

https://www.thairath.co.th

Leave a Reply