“เจ้าคุณประสาร” แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพโยมบิดา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร ได้แจ้งว่าตามที่คุณพ่อทองสา หนองพร้าว อายุ 85 ปีซึ่งเป็นโยมบิดา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 พย.ด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนั้น บัดนี้ได้กำหนดการบำเพ็ญกุศลที่ศาลาการเปรียญวัดโคกก่อง ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ดังนี้ วันที่ 28 พ.ย. เวลา 10.00 – 17.00 น. พิธีรดน้ำศพ วันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 65 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. วันที่ 3 – 12 ธ.ค. 65 บรรจุศพไว้ที่ศาลาการเปรียญวัดโคกก่อง

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า วันที่ 13 – 16 ธ.ค. เปิดสวดพระอภิธรรมทุกคืนในเวลา 19.00 น. และเสาร์ที่ 17 ธ.ค. เวลา 16.00 น. พระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอพระราชทานตามลำดับ ขอขอบคุณ ขออนุโมทนาในน้ำใจของทุกๆท่านที่แสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปโยมบิดาในครั้งนี้และรวมทั้งที่แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ออกโรงทานและวางพวงหรีดในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply