ปลัดมท.สั่งการผู้ว่าราชการเข้าพบเจ้าคณะจังหวัดด่วน..ร่วมสกัดโควิด

ศบค.มท. แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการสาธารณสุขในช่วงการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร เพื่อสกัดกั้นการระบาดโควิด-19

วันนี้ (11 พ.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ พิเศษ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. และหลังจากวันดังกล่าว ให้สวดบทรัตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกราบนมัสการ ประสานขอความร่วมมือไปยังเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส และผู้ปกครองคณะสงฆ์ ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ได้แก่ การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ และการตรวจวัดอุณหภูมิ ในช่วงการประกอบพิธีฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข้อมูล กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply