ศาสนิกสัมพันธ์:สร้างสรรค์พหุวัฒนธรรมในเดือนรอมฎอน

เมื่อวันเสาร์ 8 พ.ค.64 ที่ผ่านมา  ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ประธานฝ่ายส่งเสริมพหุวัฒนธรรมในคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯและอิหม่ามมัสยิดดารุ๊ลอิบาด๊ะห์คลองสามวาพร้อมด้วยอาจารย์เฟาซี แยนา กรรมการสถาบันฯและอนุกรรมการฝ่ายฯ และกรรมการมัสยิดฯประกอบด้วยครูลี สมันนะ ฮัจยีอิมรอน มุฮัมหมัดอารี สันติ หะยีนาแว ครูปทุมรัตน์ หวังพิทักษ์ ฝ่ายไอทีของมัสยิด คุณยะห์ยา ฮีมนวลศรี คุณยูนุส พรพูน และที่ปรึกษาอิหม่ามฯ คุณมารีนา หมัดละ ได้เดินทางไปเยี่ยมท่านเจ้าอาวาสวัดสี่วัดที่เป็นวัดเพื่อนบ้านเนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณไกล้เคียงมัสยิดฯ อันได้แก่

         1. วัดลำกระดาน
         2. วัดแป้นทองโสภาราม
         3. วัดพระยาสุเรนทร์
         4. วัดสุทธิสะอาด

สำหรับชุมชนของวัดทั้งสี่วัดมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมัสยิดตั้งแต่อดีต มีการไปมาหาสู่ การเยี่ยมเยือน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการประกอบอาชีพและในกิจการทางสังคมทั่วไป ที่สำคัญคือมีการเกี่ยวดองทางเครือญาติผ่านการแต่งงานข้ามศาสนาซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมมาช้านาน ท่านเจ้าอาวาสทั้งสี่วัดได้ให้การต้อนรับคณะของเราอย่างอบอุ่นและมิตรไมตรี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชุน และการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่มีความเชื่อและศาสนาที่แตกต่างกัน และเนื่องในวโรกาสของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐทางคณะของเราได้นำกระเช้าอินทผลำมอบให้ท่านเจ้าอาวาสพร้อมแสดงความปราถนาดีและอำนวยพรให้พี่น้องร่วมชาติของเราได้รับความสุขความเจริญและแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคร้ายทั้งปวง
โครงการนี้จึงเหมาะที่จะใช้ชื่อว่า “โครงการอินทผลำสัมพันธ์สร้างสรรค์พหุวัฒนธรรมในเดือนรอมฎอน” อยากให้มัสยิดของเราที่มีวัดอยู่ไกล้เคียงทำโครงการแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของการดะวะห์อิสลามในสังคมบ้านเรา…

 

ภาพ -ข่าว : สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

Leave a Reply