ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ประชุมตั้งกลุ่มเครือข่ายเกษตรผสมผสานตามศาตสร์พระราชาตำบลตาโกนศรีสะเกษ

วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา15.00น. ที่สำนักสงฆ์บ้านชบา ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า พระมงคลวชิรากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคราราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมตั้งกลุ่มเครือข่ายเกษตรผสมผสานตามศาตสร์พระราชาตำบลตาโกน โดยมีนายนพศิน ทาศิริ นายอำเภอเมืองจันทร์ นายแท่ง สุระ นายก อบต.ตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ ผู้นำชุมชนร่วมประชุมกับเครือข่าย โดยมีเป้าหมายสร้างกลุ่มเกษตรกร ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา คือทฤษฏีใหม่ ขับเคลื่อนเกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนา อาชีพ รายได้ ให้ชาวตำบลตาโกนและอำเภอเมืองจันทร์ มีรายได้ภาคการเกษตร

ในการนี้พระมงคลวชิรากรมอบทุนดำเนินการจำนวน 50,000 บาท เพื่อสำหรับกิจกรรมขับเคลื่อนครั้งนี้ ยังมอบทุนให้เกษตรกร สมาชิกไว้เป็นมงคล เริ่มต้นแก่ทุกคน

Leave a Reply