นายอำเภอบ้านสร้างอำเภอนำร่องแก้จนตามแนวพอเพียง ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งน้ำหลังน้ำท่วม

นายอำเภอบ้านสร้าง นำทีมภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตำบลบางแตน ขับเคลื่อนกิจกรรม การบริหารจัดการแหล่งน้ำตามโครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ภายหลังต้องเผชิญน้ำท่วมกว่า 2 เดือน

เมื่อเช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และภาคีเครือข่ายภาคเกษตรกร ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันลงพื้นที่หลอดปู่นวย และหลอดปู่ยัน ตำบลบางแตน ตามแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุตัวชี้วัดการเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรกรรมจำนวน 500,000 ลบ.ม. เพื่อเร่งขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนภายหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วม หลังจากได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มคลี่คลายลง โดยพื้นที่ ม. 12 ตำบลบางแตน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ลงแรงช่วยกันกำจัดวัชพืช ในบริเวณหลอดทั้งสอง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำและเพิ่มความสามารถในการไหลเวียนของน้ำ เพื่อใช้ในเกษตรกรรม

นายเสฏฐวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง เปิดเผยว่า การทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีของชุมชนกำจัดวัชพืช ระยะทาง 350 เมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นพบว่า หลอดดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น และขณะนี้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความสำเร็จดังกล่าวด้วยการสูบน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำนาในฤดูกาลนี้

“ต้องขับเคลื่อนทุกกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีเป้าหมายในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้พี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามช่วงสองเดือนที่ผ่านมาอำเภอบ้านสร้างได้เผชิญกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และยาวนาน เนื่องจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นโนรูและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงาน และเป็นที่น่ายินดีว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 พบว่าพื้นที่หลอดยายสอน สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น และในขณะนี้ประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน์จากแห่งน้ำดังกล่าว” นายอำเภอบ้านสร้าง กล่าว

นายอำเภอบ้านสร้าง กล่าวในท้ายที่สุดว่า ทีมอำเภอบ้านสร้าง ได้เร่งดำเนินการกิจกรรมตามตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น การศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพให้ประชาชน การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการบ้านสร้างร่วมใจฯ ภายใต้โครงการอำเภอนำร่องฯ มีความต่อเนื่องต่อไป สำหรับกิจกรรมในห้วงสัปดาห์นี้จะได้เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้พี่น้องเกษตรกร โดยจะมีการประชุมทีมภาคีเครือข่ายอำเภอบ้านสร้างเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป

Leave a Reply