ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่  24 พ.ค. 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

เวลา 17.58 น. ครั้นเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 พลตรี ยุวัต ขันธปรีชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 นายทหารราชองครักษ์ กราบบังคมทูลรายงาน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเพิ่มศักดิ์ สุริยวนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี พลตำรวจโท ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน 23 พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่น รับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ ประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 ไปยังวัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายธีรารัตน์ สัมมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภูพลตรี สุระ สินโสภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พลตำรวจตรี กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาในการบูรณปฏิสังขรณ์ เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต และพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย

พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเปิดแพรคลุมป้ายเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต และประกอบพิธีสมโภช พิพิธภัณฑ์ และอัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ตามลำดับ เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ทูลเกล้า ฯ ถวาย ทรงสรง ทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่บูญเพ็ง เขมาภิรโต ลงในผอบ แล้วพระราชทานคืน เจ้าพนักงานพระราชพิธี เพื่อเชิญปยังที่ประดิษฐานในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต

เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณมณฑลพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” เสด็จเข้าเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโตทรงวางผอบอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ไว้ที่ประดิษฐานภายในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต

ทรงรับผ้าไตร จำนวน 1 ไตร จากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดงาน ฯ แล้วทรงทอดผ้าไตรที่หน้าอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต พระราชภาวนาวชิรากร พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ทรงกราบ ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่บูญเพ็ง เขมาภิรโต อัฐบริขาร และแม่พิมพ์ เหรียญที่ระลึกหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ที่จัดแสดงไว้ภายในเจดีย์อัฐบริขาร เขมาภิรโต ตามพระราชอัธยาศัย

เสด็จออกจากเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ไปยังบริเวณปลูกต้นไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลเบิก ผู้มีจิตศรัทธา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 150 ราย พระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ

นายยุทธนา จินดากุล รองประธานกรรมการฝ่ายจัดงาน ฯ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา สำหรับประดิษฐาน ภายในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

พระราชภาวนาวชิรากร (อินทร์ถวาย สนฺตุสสโก) รักษาการเจ้าอาวาส วัดถ้ำกลองเพล ถวายของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังรถไฟฟ้าพระที่นั่งประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย

เสด็จขึ้นกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงกราบราบ

ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย และภาพถ่ายภายในกุฎหลวงปู่ขาว อนาลโย ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จลงจากกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย

เสด็จเข้าพิพิธภัณฑ์อัฐบริชารหลวงปู่ขาว อนาลโย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ทรงประกอบพิธีสรงอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงกราบ

ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา สำหรับประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ทอดพระเนตรประวัติ และเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่จัดแสดงไว้ภายในพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ตามพระราชอัธยาศัย

เสด็จออกจากพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ไปยังบริเวณปลูกต้นไม้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นพะยูง เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 ต้น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นพะยูง ต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 ต้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

เมื่อเสด็จฯ ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

Cr.ไทยโพสต์ , กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Reply