“สำนักพุทธฯ” เตือนภัยมิจฉาชีพ “ข่มขู่พระภิกษุ” รีดไถเงิน

วันที่ 25 พ.ค. 65  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกหนังสือแจ้งเตือนภัยให้กับคณะสงฆ์และวัดกรณีมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มีพฤติการณ์ข่มขู่เรียกเงินจากพระภิกษุ ดังความว่า

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับแจ้งกรณี ได้มีบุคคลซึ่งน่าเชื่อว่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพชื่อ นายเอกวุฒิ บุญหนัก แอบอ้างว่าโทรมาจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แจ้งมีพฤติการณ์ มีคลิปเสียง ขมขู่ ในเรื่องต่าง ๆ ในทางที่เสียหายหากไม่ต้องการจะมีเรื่องอื้อฉาวให้ส่งเงินมาให้ โดยให้โอนเข้าบัญชีหมายเลข 1668-492-126 ชื่อ นายธนพล รู้ภคตะวัน ธนาคารกสิกรไทย

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่วัดและคณะสงฆ์ในวงกว้าง จึงขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ประสานเจ้าคณะปกครอง แจ้งข้อมูลเตือนภัยให้กับวัดและคณะสงฆ์ต่อไป

Leave a Reply