เริ่มแล้ว !!!…เรียลลิตี้ธรรมะดูสนุก“สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8”ชมสด12สามเณรน้อย ตามรอยมรดกธรรม

นับเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความปลื้มปิติที่เหล่าครอบครัว พุทธศาสนิกชน รวมถึงคนทั่วโลก ได้ร่วมอนุโมทนาบุญแก่ 12 ยุวชนที่เข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ในพิธีบรรพชา “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8” ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดขึ้นต่อเนื่องมาทุกปี โดยปีนี้ มีความพิเศษยิ่งขึ้น เพราะได้สัญจรสู่ภูมิภาคแห่งใหม่ที่ปักษ์ใต้ ตามรอยมรดกธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ ณ สวนโมกข์ (วัดธารน้ำไหล) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้การดูแลของพระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล พระอาจารย์ใหญ่ประจำปีนี้

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ตลอด 4 สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ เหล่าสามเณร ทั้ง 12 รูป จะได้เข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรม ภายใต้แนวคิด “ความรักจักรวาล” อันประกอบไปด้วย “รัก” – ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ มีความเกื้อกูล เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง อันเป็นพื้นฐานของความเมตตา “เรียน” – ศึกษาปฏิบัติธรรม เข้าใจคำสอน และลงมือทำ “เพียร” – ฝึกสติและสมาธิกับปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการเป็นผู้ “ให้” ด้วยใจเมตตา รู้จักปล่อยวาง และสละซึ่งความเป็นตัวตน โดยปีนี้ ยังได้สอดแทรกบทเรียนแต่ละสัปดาห์ในเรื่องการทำสมาธิ การเจริญสติ ด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดมรรค 8 ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เราไปถึงจุดที่เรียกว่า “ละ” อันเป็นแนวทางสู่นิพพาน”

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้การถ่ายทอดธรรมะผ่านพระอาจารย์ เหล่าสามเณร ผู้ทรงคุณวุฒิ จะสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าต่อมวลมนุษยชาติ ถ้าเราบอกว่าการมีศีล ทำให้โลกเกิดความสงบสุข การเข้าถึงปัญญาธรรม คงทำให้เกิดความผาสุกอย่างแท้จริงและยั่งยืน ในโลกปัจจุบัน มีเทคโนโลยีหลายด้าน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยุวชนได้เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ มากมาย ดังนั้น รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม จึงได้จัดขึ้นเพื่อร่วมเป็นสื่อกลางหนึ่งในการถ่ายทอดธรรมะที่ไม่ใช่เฉพาะในระบบโทรทัศน์ดาวเทียม แต่รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตและมือถือ ซึ่งด้วยเทคโนโลยีสื่อใหม่เหล่านี้ ยุวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า ทั้งนี้ การที่จะทำให้โลกเกิดความยั่งยืนและสงบนั้น ในที่สุดแล้ว ไม่ได้ขึ้นกับระบบการศึกษา องค์ความรู้ทางโลกเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการถ่ายทอดคุณค่าทางธรรม เข้าใจถึงหลักความเป็นจริงของชีวิต นำมาซึ่งการปฏิบัติสู่ความยั่งยืน ทำให้เกิดความสงบ ความสุข และความเจริญอย่างแท้จริง ทั้งในระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายศุภชัยกล่าวสรุป

ในโอกาสนี้ พระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล ให้ความเมตตาร่วมประกอบพิธีบรรพชาแก่เหล่าสามเณรน้อย พร้อมให้ข้อคิดคติธรรมว่า “ขออนุโมทนาเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มีเจตนาดี มาสร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นที่สวนโมกข์ ให้วัดธารน้ำไหล เป็นสถานที่บรรพชาของสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 ท่านพุทธทาส เคยกล่าวไว้ว่า “ศีลธรรมของเยาวชน คือ สันติภาพของโลก” ซึ่งศีลธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ต้องตั้งต้นจากความกตัญญู ซึ่งท่านพระอาจารย์พุทธทาส ได้รวบรวมเรื่องดังกล่าวไว้จำนวนมาก และกล่าวว่า ไม่ว่าจะประเทศไหน ล้วนให้ความสำคัญเรื่องกตัญญูกตเวที ดังนั้น การให้โอกาสยุวชน มาบวชเป็นสามเณร ถือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความกตัญญูซึ่งจะทำให้เกิดความละอาย กลัวต่อบาป มีหิริโอตัปปะ มีความเมตตากรุณา นอกจากนี้ สัมมาทิฐิ คือการชักชวนให้คนได้ยิน ได้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์ การที่ใช้สวนโมกข์ เป็นสถานที่จัดโครงการ เผยแผ่พระธรรมคำสอน ถือเป็นการส่งเสริมให้คนมีสัมมาทิฐิ สนใจในสิ่งที่ดีงาม ถือเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ทั้งนี้ พระอาจารย์พุทธทาส ได้สร้างสวนโมกข์ไว้เป็นมรดกแห่งสถานศึกษาและปฏิบัติธรรม ซึ่งต้องมีคนมาคอยดูแล สืบทอดต่อไป ก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีความปรารถนาดี ต้องการให้วัดของพระอาจารย์พุทธทาสยั่งยืนต่อไป”

และเมื่อมาถึงสวนโมกข์ จ.สุราษฎร์ แล้ว แน่นอนว่าผู้ชมรายการในปีนี้ จะประทับใจกับเนื้อหาการเรียนรู้ของเหล่าสามเณรน้อย ที่จะได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อธรรมะด้วยตนเอง ถือเป็นการต่อยอดและสืบทอดแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมที่มีเอกลักษณ์ของท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งริเริ่มมามากกว่า 50 ปีที่แล้ว

สามเณรตฤณ “นภวัต อภินันทชาติ” อายุ 8 ปี จ.นนทบุรี เล่าว่า “ดีใจมากที่ได้บวชในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8 เป็นการบวชครั้งแรก และสวนโมกข์ก็สงบมาก ก่อนจะมาบวชได้มีการเตรียมฝึกสมาธิ แต่เมื่อได้มาฝึกปฏิบัติที่วัด ก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากมาย ตื่นเต้นที่จะได้ฝึกการทำนวัตกรรมเกี่ยวกับสื่อธรรมะ ฝึกความอดทน ต้องทานข้าวเพียง 2 มื้อ นอนพื้น ตอนที่เขียนเรียงความแนะนำตัวเอง ได้ให้เหตุผลที่อยากบวชว่า ต้องการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ สร้างบุญกุศลให้แก่ครอบครัว และตอนนี้ได้บวชแล้ว ก็จะทำให้ดีที่สุด”

สามเณรนูโว “ศักดินนท์ คชอำพล” อายุ 10 ปี จาก จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “เคยบวชมาหลายครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้ รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะเป็นการบวชที่มีเพื่อนๆ มาจากหลากหลายที่ ดีใจที่ทำให้พ่อแม่ และคนอื่นๆ ในครอบครัวภูมิใจ ซึ่งทุกคนคอยให้การสนับสนุนและให้กำลังใจ การมาบวชอยู่ที่นี่ ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดีกว่าไปเล่นเกม เพราะเกมทำให้สมาธิสั้น การบวช ทำให้ได้ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน เกิดสติปัญญา อยู่กับตัวเองและปัจจุบัน เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี”

ขณะที่ สามเณรนะโม “กฤษิกร เศรษฐวรากร” อายุ 7 ปี จากจ.ลำพูน เล่าว่า “พระอาจารย์ ดูแลดีมากๆ ได้ฝึกสมาธิ ออกเดินบิณฑบาต เชื่อว่าจะอยู่ได้ครบ 1 เดือนอย่างแน่นอน แม้ว่าบรรยากาศที่วัดและที่บ้านจะไม่เหมือนกัน แต่เข้าใจดีว่าต้องมีความมุ่งมั่น อยากฝากเพื่อนๆ ทุกคน ถ้ามีโอกาสขอให้มาบวช เพื่อเรียนรู้ธรรมะและฝึกความอดทนด้วยกัน และขอขอบคุณที่จัดโครงการดีๆ เช่นนี้ให้ได้เข้าร่วม”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมใส่บาตรอาหารแห้งได้ เวลา 7.30 น. ณ สวนโมกข์ จ.สุราษฎร์ธานี และติดตามชมการถ่ายทอดสดเรื่องราวชีวิตจริงขณะบรรพชาของเหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 ทั้ง 12 รูป ในรายการธรรมะเรียลลิตี้ดูสนุก ได้แล้ววันนี้ ถึง 19 พ.ค. 62 ทางช่องเรียลลิตี้ (ทรูวิชั่นส์ 60, 99) ช่องเรียลลิตี้ เอชดี (ทรูวิชั่นส์ 119 หรือ 333) และช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ 37, PSI 248) หรือทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน TrueID และ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk พร้อมรับชมช่วงไฮไลต์ประจำวันที่จะออกอากาศทาง ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 รวมทั้งติดตามข่าวสารได้ทาง www.facebook.com/truelittlemonkthailand อีกด้วย

Leave a Reply