หลวงพ่อเจ้าคุณทองหล่อพัฒนานิคมมรณภาพแล้ว

วันที่ 30 เม.ย.2562 พระพิพัฒน์คณาภรณ์ (หลวงพ่อเจ้าคุณทองหล่อ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี เจ้าคณะอำเภอ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี อายุ 88 ปี 68 พรรษาละสังขาร เช้า วันที่ 30 เมษายน ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี

ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี เผยว่า พระพิพัฒน์คณาภรณ์ ได้มรณภาพเมื่อเวลา 07.00 น.ของวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยสรีรสังขารของหลวงพ่อทองหล่อจะถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลและจะเคลื่อนร่างของหลวงพ่อทองหล่อในวันที่ 8 พ.ค.2562 และจะมีพิธีสรงน้ำหลวงสรงศพ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

จากนั้นจะมีการสวดพระอภิธรรมจำนวน 100 วัน หลังจากนั้นจะกำหนดพิธีการต่อไป ซึ่งรอมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส และจะมีการประชุมคณะกรรมการวัดในภายหลัง เพื่อกำหนดพิธีการที่ชัดเจนต่อไป

พระปลัดประพนธ์ ฐิตโสภโณ พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม กล่าวถึงกำหนดการว่า พิธีต้อนรับวันพุธที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 8.00 น. เคลื่อนสรีระ พระพิพัฒน์คณาภรณ์ ออกจากโรงพยาบาลอานันทมหิดล กลับวัดพรหมรังสี , 10.00 น. ประชาชน ยืนถวายการไว้อาลัย บริเวณ ทางเข้าทิศใต้ สองฝากถนน , 10.00 – 16.00 น. เปิดให้ประชาชน เข้าสรงน้ำสรีระ พระพิพัฒน์คณาภรณ์ , 17.00 น. พิธีน้ำหลวงอาบศพ , 17.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป บังสุกลเปิดหีบ จากนั้นจักได้นำสรีระ บรรจุหีบทองทึบ และ19.30 น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม 4 รูป

วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค.2562 เลา 19.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม 12 รูป ถึงกำหนด 100 วัน พิธีทำบุญ สัตตมวาร ทำบุญครบ 7 วันโดยพระธรรมปริยัติโมลี จภ.3 เวลา 10.00 น. พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนา, เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์, เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์จํานวน 10 รูป ,เวลา 12.30 น. พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป สวดมาติกา และบังสุกุล และ เวลา 19.00 น. พระสงฆ์ 12 รูป สวดพระอภิธรรม

ติดต่อประสานงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เจ้าภาพโรงทานที่พระปลัดประพนธ์

Leave a Reply