‘มจร’จับมือม.เพนซิลเวเนีย ออกแบบห้องสมุดดิจิทัล’IBSC’

พระพุทธศาสนาหยั่งรากในสหรัฐอเมริกา ‘อธิการบดี มจร’ แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์การสร้างโบสถ์ในพิธีผูกพัทธสีมาวัดสัทธาธรรม รัฐเท็กซัส พร้อมเตรียมลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กับศูนย์เอเซียศึกษา มหาวิทยาลัยเพนซิวาเนีย หาแนวทางพัฒนาและออกแบบห้องสมุดดิจิทัลของมหาจุฬาฯ

วันที่ 2 มิ.ย.2562 ตามเวลาท้องถิ่น ที่วัดสัทธาธรรม รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้รับนิมนต์เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการสร้างอุโบสถ โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมรับฟัง พร้อมด้วยพุทธศาสนาศาสนิกชนจำนวนมาก หลังจากนั้น จึงเข้าร่วมพิธีผูกพัทธสีมาของวัด

อธิการบดี มจร ย้ำว่า “การสร้างโบสถ์มีค่าเท่ากับการสร้างพระ เพื่อให้คนได้เป็นพระผ่านการฝึกฝนและพัผฒนาตนเอง แล้วได้ออกไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วทั้งอเมริกา เพื่อให้พระพระพุทธศาสนาได้เป็นที่พึ่งของหมู่ชน และจะนำไปสู่การปักฐานพระพุทธศาสนาให้หยั่งรากลึกในอเมริกาต่อไป”

หลังจากนี้ อธิการบดี มจร จะเดินทางไปมหาวิทยาลัยเพนซิวาเนีย เพื่อเยี่ยมชม (Educational Visit) และเป็นประธานในการพบปะพูดคุยแนวทางในการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มจร กับศูนย์เอเซียศึกษา มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย โดยมี Dr.Deven M.Patel ผู้อำนวยการฯ และผู้บริหารของสถาบัน เตรียมให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ อธิการบดีจะเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบห้องสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เพื่อให้เป็นห้องสมุดพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดของโลกต่อไป

ทั้งนี้ ห้องสมุดของ IBSC กำลังเร่งดำเนินการพัฒนาโครงสร้างภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตั้งกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อออกแบบและตกแต่งภายใน ให้สอดรับกับการใช้งานของคณาจารย์ นิสิต และนักวิจัยด้านพระพุทธศาสนาจากทั่วโลก

Leave a Reply