‘สุวพันธุ์’หนุนยก ‘สติ’ ประเด็นฉลองวันวิสาขบูชาโลก

‘สุวพันธุ์’หนุนยก ‘สติ’ ประเด็นฉลองวันวิสาขบูชาโลก ขอกรมประชาสัมพันธ์ช่วยย้ำเตือนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่สังคมทั่วไป

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) และกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ที่ประชุมรับทราบมติมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ที่ตรงกับวันที่18 พฤษภาคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ โดยส่วนกลางจัดงานระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคมนี้ ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยความร่วมมือระหว่าง พศ.ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ สถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน

กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีเวียนเทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การตักบาตรพระสงฆ์ ถวายสังฆทาน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระธรรมเทศนา การจัดกิจกรรมบิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์ (Big Cleaning day) ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ในส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ เป็นการขอความร่วมมือระหว่าง พศ.จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวัดไทยในต่างประเทศ จัดกิจกรรมเหมือนกับส่วนกลาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า การจัดงานวิชาการเรื่อง “สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต” สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับแก่นธรรมพระพุทธศาสนาสู่เวทีโลก แสดงให้เห็นว่าสังคมโลกกำลังต้องการนำสติและสมาธิอย่างแพร่หลาย จึงขอให้กรมประชาสัมพันธ์ช่วยย้ำเตือนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่สังคมทั่วไป”

ขณะที่พระพรหมบัณฑิต กล่าวเสริมว่า ปีนี้ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพใหญ่ระหว่าง 12-14 พฤษภาคม 2562 แต่ช่วงสรุปงาน คือวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 จะมาสรุปงานที่ประเทศไทย ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของยูเอ็นในระดับภูมิภาค จึงเสนอให้รัฐบาลไทยได้เป็นภาระกระตุ้นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวพุทธได้เกิดการตระหนักรู้ร่วมเฉลิมเฉลิมฉลองและเข้าสัมมนาสติโลกในครั้งนี้

การจัดงานวิสาขโลกในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 2 วัน กล่าวคือวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นการจัดเวทีประชุมสติโลก และวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 จะเป็นการจัดพิธีเฉลิมฉลอง ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

Leave a Reply