ยลโฉม.หอสมุดกลางนานาชาติ มจร. สุดอลังการ

            เมื่อวานนี้ (วันที่ 15 มี.ค.)  เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาจุฬา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนิสิต ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคลตามโครงการ “ปลูกเปลี่ยนโลก”  ภายใต้แนวคิด  ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อโลกที่ดีกว่า ถวายเป็นพุทธบูชา

 

        สำหรับไม้มงคลที่ปลูกวันนี้มี  3 ต้นคือ ต้นอชปาลนิโครธ – ต้นอโศกอินเดีย -และต้นสาละอินเดีย  รวมทั้งต้นไม้ชนิดอื่น ๆ เพื่อสร้างพื้นที่มหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่นเป็นพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของพระราชปริยัติกวี รวมทั้งเพื่อเป็นสถานที่รองรับในการที่จะสนองยุทธศาสตร์มหาจุฬา ฯ ในการที่ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกอันเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ของพุทธศาสนาทั้งจากมหายาน วัชรยาน และเถรวาท

      สำหรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เน้นรอบบริเวณหอสมุดกลางวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  ซึ่งออกแบบเน้นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกษ์ศิลปะแบบพุทธ เพื่อตอบโจทย์แห่งการเป็น Digital Library ที่พร้อมรองรับการค้นคว้าของคณาจารย์ นิสิต และนักวิจัยทั่วโลก

       ปัจจุบันหอสมุดกลางวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 90% เหลือแต่ตกแต่งภายในเท่านั้น

******************

 


ขอขอบคุณนิ่ง : คุณกรนัน ประชาสัมพันธ์ มจร

Leave a Reply