สงฆ์ฉะเชิงเทรา..ประกาศเตือนป้องกันโรคโควิด-19

        พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีคำสั่งด่วนถึงพระสังฆาธิการในจังหวัดขอให้งดหรือเลี่ยงเดินทางไปประเทศเสี่ยงและเลื่อนการจัดงานทุกประเภทออกไปก่อน ไม่ว่าจะเป็นงานประจำปี งานบวชสามเณรภาคฤดูร้อนหรือกิจกรรมอื่นที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้  ส่วนกรณีคนมาทำบุญหรือบิณฑบาตรขอให้สวมหน้ากาก และปฎิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

       สถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ ได้ก่อให้เกิดความหวาดหวั่นกับพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดที่ออกมาเตือนหรือออกระเบียบให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปฎิบัติตัวของพระสงฆ์ เช่น การบิณฑบาต การรับกิจนิมนต์ หรือแม้กระทั้งงานศพภายในวัด ว่าพระสงฆ์จะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร

         คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา หากมีอาการผิดปกติไอจามมีไข้ขึ้นสูง ติดต่อสายด่วน 09-4792-2525

           ***************************

Leave a Reply