“โน้ต อุดม”ห่วงพระสงฆ์ มจร” ถวายรองเท้า 700 คู่ป้องภัยโควิด-19

วันที่ 15 เม.ย.2563 เพจ Cittapalo Rachan PM ของ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ดร.ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความว่า ” #ขออนุโมทนาขอบคุณคุณโน้ต อุดม แต้พานิช ในนามของตัวแทนของมหาวิทยาลัย ได้รับมอบถวายรองเท้าสำหรับพระสงฆ์ จากคุณโยม โน๊ต อุดม แต้พานิช ที่มีความประสงค์มอบถวายแด่พระนิสิตที่พำนักอยู่ในหอพัก มจร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จำนวน 700 คู่ ขอนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

“NOTE UDOM CONCERNED MCU BUDDHIST MONK STUDENTS” OFFERING 700 PAIRS OF SLIPPERS TO PROTECT COVID-19

On 15 April 2020, from the Webpage of Cittapalo Rachan PM of Dr. Phramaha Rachan Cittapalo, Asst. Rector for Student Affairs of Mahachulalongkornrajavidyalaya University has posted a message #Rejoice in merit with thanks to Khun Note Udom Taephanich , I, on behalf of Mahachulalongkornrajavidyalaya University have received 700 pairs of slippers from Khunyom  Note Udom Taephanich with the intention of giving to Buddhist monk students residing in the dormitory of Mahachulalongkornrajavidyalaya University during the COVID-19 virus pandemic situation. Thank you very much for this opportunity.

***************

Translated: Asst. Prof. Dr. Methaphan Phothitheerarot, Asst. Rector for Public

Relations

Leave a Reply