สมัชชาสงฆ์ไทย USA มีมติเลือก “พระราชธรรมวิเทศ” เป็น “ประธานสมัชชา” ส่วนงานพระราชทานเพลิงศพ “พระเทพพุทธิวิเทศ” กำหนด 1 พ.ค. 65

วันที่ 20 ก.พ. 65  สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะ ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดยความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยประชุมผ่านสื่อสารออนไลน์ แต่งตั้งให้ พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ) อายุ 75 พรรษา53 วิทยฐานะ ป.ธ.7 , B.A., M.A. เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ดำรงตำแหน่ง ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาคนใหม่

 

ส่วนงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) โดยที่ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  ได้มีมติร่วมกันกำหนดการ ดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 จัดงานสวดพระอภิธรรม  ที่วัดไทยลอสแองเจลิส นอร์ธฮอลลีวูด เวลา 15.00 น.

2.วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2565 จัดงานสวดพระอภิธรรมศพ (นำศพหลวงพ่อมาตั้งในวัด) ที่วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตั้น เท็กซัส โดยคณะกรรมการสมัชชา และพระธรรมทูตที่สะดวกสามารถเดินทางไปร่วมงานได้

3.ทางวัดพุทธาวาส จะเก็บศพพระเทพพุทธิวิเทศไว้ เพื่อจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยกำหนดไว้ ดังนี้

        – วันที่ 30 เมษายน 2565 ทำพิธีจัดงานศพที่วัดพุทธาวาส

        – วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ ที่เมรุชั่วคราววัดพุทธาวาส

 

Leave a Reply