ปีใหม่..เชิญร่วมทำบุญกับ “กองทุนสงฆ์อาพาธ”

กองบุญสงฆ์อาพาธเป็นโครงการที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธอุทยานศรีเจริญธรรมพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา มีกำหนดการเดินทางไปทำบุญถวายไทยทานแก่พระสงฆ์อาพาธ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออุปัฏฐากดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธตามกำลังบุญที่มีผู้ศรัทธาได้ร่วมปัจจัยมาทำบุญกับพระอาจารย์ อีกทั้งเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติพี่น้องที่เดินทางมาเฝ้าไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่าอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นแก่ประชาชนที่ยากไร้ ถือว่าเป็นการสงเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ เป็นที่รักแก่คนและเทวดาทั้งหลาย  โดยผ่าน มูลนิธิพลังศรัทธาธรรม กองบุญสงฆ์อาพาธ สมทบตามกำลังศรัทธา  หมายเลขบัญชี  110-8-46577-4  ธ.กสิกรไทย : มูลนิธิพลังศรัทธาธรรม

ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำความดีสร้างทานบารมี..ซื้อของใช้จำเป็น อาทิ แพมเพิร์ส สบู่ แปรงฟัน ยาสีฟัน แชมพู เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ และปัจจัย (ค่าเดินทาง) ถวายพระสงฆ์อาพาธ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ

❎สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์รับเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

▶️เจ้าภาพอุปถัมภ์สงฆ์อาพาธ ๑ รูป กองบุญละ ๓,๐๐๐.-

      (รับพระสิงห์ หน้าตัก ๕ นิ้ว) เป็นที่ระลึกบุญ ๑ องค์

▶️เจ้าภาพกองบุญ ๕,๐๐๐.- รับพญาครุฑ (มวลสารแร่เหล็กน้ำพี้)

      ขนาด ๙ นิ้ว เป็นที่ระลึกบุญ ๑ องค์

▶️เจ้าภาพอุปถัมภ์ (ครบทุกรายการ) จำนวน ๑๐,๐๐๐.- (รับพระเปิดโลกจำลองสูง ๑๘ นื้ว) ทองเหลือง (ทำสีทอง) เป็นที่ระลึกบุญ  ๑ องค์

▶️เจ้าภาพถวายไทยทานถวายพระสงฆ์ กองบุญละ ๑,๐๐๐.-

▶️เจ้าภาพผ้าไตรถวายพระสงฆ์ กองบุญละ ๒,๐๐๐.-

▶️เจ้าภาพค่าเดินทางถวายพระสงฆ์ กองบุญละ ๕๐๐.-

▶️เจ้าภาพกองบุญซื้อสิ่งของใช้จำเป็นที่รพ.ยังขาดแคลน (มอบเป็นส่วนกลาง)

     กองบุญละ ๓,๐๐๐.- (รับพระหายโศก หน้าตัก ๕ นิ้ว) เป็นที่ระลึกบุญ ๑ องค์

หมายเหตุ : เจ้าภาพที่ทำบุญสามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามระเบียบของสรรพากร โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทางข้อความเพจ หรือ ทางไลน์ ไอดี arpatharoo

#สถานที่จัดส่งสิ่งของ อาทิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ของใช้ส่วนตัว สบู่ แปรงฟัน ยาสีพัน น้ำยาสระผม ฯลฯ

สำนักปฏิบัติธรรมพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม มูลนิธิพลังศรัทธาธรรม

หมู่ 2 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

โทร. 06-3953-9293  (พระอาจารย์อาภา)

Leave a Reply