พรรคประชาชาติ เปิดตัว “นายกสมาคมครูสอนศาสนาอิสลาม” ชูเป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ พบปะกรรมการสมาคมโรงเรียนคุรุสัมพันธ์ จ.สงขลา พร้อมเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ในนามพรรคประชาชาติ คือ นายฮำสะ สายสะหลำ  ตำแหน่งอีหม่ามมัสยิดบ้านควนหินและนายกสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอีนจังหวัดสงขลา

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า วันนี้ สายการศึกษาศาสนาได้มาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกับพรรคประชาชาติ ซึ่งกรรมการทุกคนได้เสนอชื่อ นายฮำสะ สายสำหล่ำ นายกสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามฟัรฎูอีน จ.สงขลา เป็นผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ซึ่งท่านมองว่าที่ผ่านมาการศึกษาในด้านนี้ยังไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควร จึงคิดว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น ต้องทำให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดี โดยเฉพาะการศึกษาในแบบพหุวัฒนธรรม

นอกจากนั้น ท่านมีความรู้ความสามารถมาก ซึ่งพรรคประชาชาติของเราต้องการผู้มีความรู้ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม หลังสถานการณ์โควิดทำให้เราพบว่า ระบบการศึกษาได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งท่านจะผู้ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาการศึกษา  วันนี้ได้รับฟังข้อมูลหลายด้าน พรรคประชาชาติพร้อมนำไปเป็นนโยบายและบางส่วนจะนำไปผลักดันเพื่อแก้ไข

ทางด้าน นายฮำสะ สายสำหล่ำ นายกสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามฟัรฎูอีน จ.สงขลา กล่าวว่า เราเป็นสมาคมที่ทำภารกิจเพื่อสังคม ได้พิจารณาแล้วว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคของประชาชน ที่สามารถส่งเสียงได้ สามารถเอื้ออำนวยการพัฒนาเยาวชนได้ ในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะเข้ามาช่วยพรรคประชาชาติพัฒนาด้านการศึกษาเป็นหลัก เพราะสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา สังคม พัฒนาประเทศชาติไม่ว่าจะมิติใดก็แล้วแต่ จะต้องให้ความสำคัญกับระบบการศึกษา และเป็นภารกิจของภาครัฐ และประเทศ ที่จะต้องทำอย่างจริงจัง

เพจ..พรรคประชาชาติ

Leave a Reply