ถวายจีวรคืน!! ยุวสงฆ์ปลดแอกอ้าง “ถูกพรากจีวร -บังคับให้สึก”

          สืบเนื่องจากเหตุการณ์ในช่วงเช้าวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 4 กองร้อยได้บุกเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมในนาม “หมู่บ้านทะลุฟ้า” เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ และได้ควบคุมตัวพระภิกษุ 2 รูป ได้แก่ พระประนมกร ปราณีต และพระวิรัช แซ่คู ที่ได้เข้าร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่ถูกจับกุมด้วยความไม่ชอบธรรมและเสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมายและการเมือง โดยพระภิกษุทั้งสองรูปได้ถูกควบคุมตัวไปเพื่อบังคับสละสมณเพศที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าคณะแขวงได้โทรศัพท์ติดต่อวัดต้นสังกัด แต่วัดต้นสังกัดไม่รับรองสถานะของพระภิกษุทั้งสองรูป ทำให้พระภิกษุทั้งสองรูปยินยอมพร้อมใจสละสมณเพศ ก่อนจะถูกนำตัวไปกักขังที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.ภาค 1) และต่อมาได้รับการปล่อยตัวพร้อมผู้ชุมนุมในวันที่ 29 มีนาคม 2564 นั้น

         ค่ำวานนี้กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้า ได้ถวายจีวรกลับคืนให้กับพระภิกษุทั้ง 2 รูปเหมือนเดิมพร้อมกับอ้างว่า ถูกพรากจีวรออกไปอย่างไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัย โดยพระสังฆาธิการพยายามจะบังคับให้ท่านสึก แต่ท่านไม่ได้เปล่งวาจาสึก ต่อมาพระสังฆาธิการดังกล่าว “ยังมุสาต่อสื่อว่าท่านทั้งสองเต็มใจสึก..”

        ท่านทั้งสองรูปนี้มิได้ทำผิดพระธรรมวินัยใดๆในระดับปาราชิก ท่านจึงยังคงเป็นพระอยู่แม้จะถูกบังคับเอาจีวรออกไปจากร่างกาย

           พร้อมกันนี้คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่หรือ “กลุ่มยุวสงฆ์ปลดแอก” ได้ออกแถลงการณ์ ประณามการใช้อำนาจรัฐในการดำเนินคดีผู้ชุมนุมและบังคับให้พระภิกษุสละสมณเพศอย่างไม่ชอบธรรม และชี้แจงการร่วมชุมนุมของพระภิกษุสงฆ์ 3 ข้อ และเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนและคืนพระธรรมวินัยให้กับคณะสงฆ์ โดยเร็วที่สุด

        1.การชุมนุมของหมู่บ้านทะลุฟ้าเป็นการชุมนุมโดยสันติและเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตย ข้อเรียกร้องของหมู่บ้านทะลุฟ้าอยู่ในกรอบสิทธิเสรีภาพและสันติวิธี และมีความชอบธรรมตามหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

       2.การร่วมชุมนุมของพระภิกษุกับกลุ่มผู้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้า ได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาใช้เพื่อช่วยกล่อมเกลาจิตใจและเตือนสติให้ผู้ร่วมชุมนุมและเจ้าหน้าที่ดำรงตนอยู่ในแนวทางสันติวิธี จึงสอดคล้องกับหลักสันติอหิงสาและไม่ขัดแย้งกับหลักพระธรรมวินัย

      3.กระบวนการสอบสวนและลงนิคหกรรมพระภิกษุทั้งสองรูปไม่มีความโปร่งใสและไม่ชอบธรรมทั้งทางกฎหมายและพระธรรมวินัย

     ด้วยเหตุนี้ คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกคำวินิจฉัยบังคับให้สละสมณเพศ และคืนสมณเพศให้กับพระประนมกร ปราณีต และพระวิรัช แซ่คู และขอเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน ยุติการดำเนินคดีผู้ชุมนุมชาวหมู่บ้านทะลุฟ้าโดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมดำเนินการปล่อยตัวประชาชนคนอื่นที่ถูกจับกุมคุมขังและยังไม่ได้รับสิทธิการประกันตัว คืนความยุติธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์ และคืนพระธรรมวินัยให้กับคณะสงฆ์โดยเร็วที่สุด..

 

Leave a Reply