“เจ้าคุณประสาร”แสดงมุทิตาจิตกับประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเลือกนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งและนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 นั้น ในทางพระพุทธศาสนาก็ขอมุทิตาจิตกับท่านทั้งสามด้วย

อนุโมทนาสาธุแม้วันนี้ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯคนที่หนึ่งจะไม่ใช่พุทธบริษัทก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะท่านได้มาตามระบอบประชาธิปไตยและมีสง่างามเพียงแต่อยากจะฝากท่านไว้ว่าการศาสนาในประเทศไทยนั้นเรานั้นเราอยู่กันมาด้วยความสงบ สันติ ร่มเย็นและต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน อะไรที่ฝ่ายการเมืองจะสานสัมพันธ์กันได้ในทางศาสนาอันจะเป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีได้นั้นเป็นเรื่องที่ดี ควรจะทำ อะไร กฎหมายใหนที่เป็นไปเพื่อความแตกแยก เอารัดเอาเปรียบ

ขอให้ท่านวางตัวให้เป็นกลางและคำนึงถึงให้มาก ขอให้แยกการเมืองกับศาสนิกทางศาสนาออกจากกันให้ได้ วันนี้ท่านคือประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานฯของคนไทยทั่งประเทศ แต่โดยรวมก็เชื่อมั่นทั้งสามท่านอยู่แล้วว่าจะยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง โดยการวางตัวเป็นกลางที่สุดเพื่อให้การเมืองจะไม่กระทบการศาสนาในประเทศเรา

“ขออนุโมทนาท่านประธานและรองประธาน ทั้งสองในทางศาสนาและชาวพุทธได้แต่อวยพรให้โชคดีนำพารัฐสภาไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป” พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply