ลือให้แซด!! มส.มีมติให้ พระธรรมวชิรมุนี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและครองวัดดังในเขตป้อมปราบฯ

             วันที่ 1 ก.ค. 64 เมื่อวานนี้  ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ  มีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมี สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            “แหล่งข่าว” ระบุว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีวาระการประชุมสำคัญ นอกจากจะพิจารณารายชื่อพระสังฆาธิการผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนตะวันออก โดยผู้เสนอคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ในฐานะเจ้าคณะหนใหญ่ จำนวน 10 รูปดังที่ปรากฎรายชื่ออย่างแพร่หลายแล้ว

           ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีการประชุมลับเรื่องการแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์พระสังฆาธิการและผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเสนอ ชื่อ พระธรรมวชิรมุนี (วิ.) (บุญชิต ญาณสํวโร, สุดโปร่ง ป.ธ.9, พธ.ด.) เจ้าคณะเขตพระนคร, ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

         ในขณะที่วันนี้ มีข่าวลือในแวดวงสงฆ์อีกว่า เมื่อวานนี้ที่ประชุมลับมีการเสนอชื่อพระสังฆาธิการผู้สมควรเป็น เจ้าอาวาสวัดดังในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกด้วย  โดยที่ประชุมเห็นว่า ผู้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชื่อดังแห่งนี้เป็นรูปเดียวกันกับ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

 

ภาพ..สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Leave a Reply