3 เรื่องที่คนฟินแลนด์ ประเทศที่มีความสุขติดอันดับ 1 ของโลก 5 ปีซ้อน เลือกที่จะไม่ทำกัน

นักจิตวิทยาและนักปรัชญาจากฟินแลนด์ได้พยายามศึกษารากฐานสำคัญซึ่งเป็นที่มาของความสุขของคนในฟินแลนด์ พบว่า สิ่งที่ทำให้คนฟินแลนด์พอใจในการใช้ชีวิต และสามารถรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆ ได้ ก็เพราะว่า พวกเขาไม่ทำ 3 เรื่องนี้    3 เรื่องที่คนฟินแลนด์ ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดอันดับ 1 ของโลกเขาไม่ทำกัน มีอะไรบ้าง?

เรื่องแรก “เขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น”

คนฟินแลนด์ไม่เปรียบเทียบหรือคุยอวดข่มเรื่องความสุขของตัวเองกับใคร สิ่งที่พวกเขาทำคือ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นและมองหาความสำเร็จน้อยลง นี่คือขั้นแรกของการทำให้มีความสุขที่แท้จริง ก็คือตั้งมาตรฐานของตัวเอง โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร

เรื่องที่สอง “ไม่มองข้ามคุณค่าที่ได้รับจากธรรมชาติ”

ผลสำรวจเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา พบว่า 87% ของคนฟินแลนด์ รู้สึกว่าธรรมชาติสำคัญต่อพวกเขา เพราะมันช่วยทำให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจ ทรงพลัง และผ่อนคลาย คนฟินแลนด์จะมีวันหยุดช่วงฤดูร้อนราว 4 สัปดาห์ ช่วงเวลาดังกล่าว พวกเขาจะหาทางออกไปสัมผัสธรรมชาติด้วยตัวเอง หาสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้ชีวิตลดลง เช่น พักอยู่ในบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปา เป็นต้น

เคล็ดลับของความสุขเรื่องนี้ก็คือ ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสุขให้ตัวเองและยังหาทางเพิ่มความร่มรื่นให้ชีวิตด้วยการหาต้นไม้มาปลูกในบ้านเพื่อสร้างความสดชื่นด้วย

รื่องที่สาม ไม่ทำลายสังคมแห่งความไว้วางใจ

ผลวิจัยพบว่า ยิ่งมีระดับความไว้วางใจสูงขึ้น ก็ยิ่งทำให้พลเมืองในประเทศมีความสุขมากขึ้น ตัวอย่างเมื่อปี 2022 มีการทดลองทำกระเป๋าสตางค์หาย เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์ของพลเมืองในประเทศ ด้วยการทำกระเป๋าสตางค์หล่นหาย 192 ใบใน 16 เมือง รอบโลก

การทดลองพบว่า ในเฮลซิงกิ ทำกระเป๋าสตางค์หล่นหาย 12 ใบ เจ้าของได้รับกระเป๋าสตางค์คืนจำนวน 11 ราย

คนฟินแลนด์มีแนวโน้มที่จะเชื่อถือ ไว้วางใจความซื่อสัตย์ของอีกฝ่าย ถ้ามีการลืมแลปท็อปในห้องสมุด หรือทำโทรศัพท์หายในรถไฟ ก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับมันกลับคืนในไม่ช้า เด็กๆ ในฟินแลนด์ก็สามารถใช้รถบัสสาธารณะจากโรงเรียนกลับบ้าน และสามารถออกไปวิ่งเล่นข้างนอกได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแล

เคล็ดลับของความสุขจากเรื่องนี้ก็คือ ต้องคิดว่าแสดงตัวตนอย่างไรในสังคม ที่จะทำให้ได้รับความไว้วางใจจากสังคมมากขึ้น จะทำตัวอย่างไรเพื่อสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมให้คนไว้วางใจกัน

ฟินแลนด์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 5 ปีซ้อน ส่วนไทยสุขน้อยลง ตกอันดับ

ที่มา https://brandinside.asia/

Leave a Reply