มส.จ่อตั้ง 26 เจ้าคณะภาค+เจ้าอาวาสพระอารามหลวงหลังถูกแช่แข็งมานาน

วันที่ 27 พ.ย.นี้ มหาเถรสมาคม เล็งตั้ง 26  จับตาเจ้าคณะภาควัดดัง “สุทัศน์-จักรวรรดิ-พระปฐมเจดีย์-ไตรมิตรฯ-เครือวัลย์” ที่อายุใกล้เกษียณ 80 ปี จะได้ไปต่อหรือหยุดพัก ด้านโฆษกสำนักพุทธฯเผยการแต่งตั้งเนื่องจากหมดวาระนานแล้วและเป็นไปตามกฎหมายใหม่ ขณะที่วัดพระอารามหลวงว่างเจ้าอาวาสตัวจริงเพียบ “มกุฏกษัตริยาราม (ธ)” ว่างถึง 12 ปีแล้ว

           คณะสงฆ์เตรียมเสนอแต่งตั้งตำแหน่งพระที่ว่างมานาน โดยเมื่อวันที่ 22 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) วันที่ 27 พ.ย.นี้ จะมีนำรายชื่อการพิจารณาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคทั้งฝ่ายธรรมยุต (ธ) และมหานิกาย (ม) จำนวน 26 รูป แบ่งเป็นฝ่ายธรรมยุต 8 รูป ฝ่ายมหานิกาย 18 รูป เข้าสู่ที่ประชุม มส.หลังจากที่วาระการดำรง ตำแหน่งเจ้าคณะภาคได้หมดลงและมีการตั้งรักษาการเจ้าคณะภาคมานานกว่า 1 ปีเศษ ประกอบกับมีการแก้ไขกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563) และตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเจ้าคณะใหญ่หนกลางจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์) วัดพิชยญาติการาม มาเป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม

รวมทั้งจะมีเจ้าคณะภาคที่จะเกษียณอายุ ทำให้ต้องมีการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและการเปลี่ยนตัวเจ้าคณะใหญ่ โดยการเสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ต้องผ่านการพิจารณาของ 5 เสือหรือคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช ที่ประกอบด้วย สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพ-ศิรินทราวาส สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรฯ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรฯ ก่อนในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่ มส.ในเวลา 14.00 น. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งเจ้าคณะภาคครั้งนี้ เป็นที่น่าจับตามองของคณะสงฆ์ เนื่องจากเจ้าคณะภาคใหม่ จะเป็นรายชื่อเดิมที่ทำหน้าที่รักษาการมาหรือจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโดยธรรมเนียมของคณะสงฆ์ อาจจะมีการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคที่รักษาการอยู่ให้เป็นเจ้าคณะภาค แต่จะมีเจ้าคณะภาคหลายรูปที่อายุใกล้ 80 ปี แล้วและจะต้องเกษียณอายุ ทำให้ต้องมีการแต่งตั้งกันใหม่หลังจากที่มีการแต่งตั้งแล้ว โดยฝ่ายมหานิกาย อาทิ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าคณะภาค 4 วัดสุทัศนเทพวราราม อายุ 79 ปี พระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าคณะภาค 10 วัดจักรวรรดิราชาวาส อายุ 79 ปี พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 วัดพระปฐมเจดีย์ อายุ 79 ปี พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรฯ อายุ 79 ปี เป็นต้น รวมทั้งที่มีปัญหาคดีความอย่าง พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 วัดกัลยาณมิตร ขณะที่ฝ่ายธรรมยุต มีพระพรหมวิสุทธาจารย์ เจ้าคณะภาค 11 วัดเครือวัลย์ อายุ 79 ปี เป็นต้น

นอกจากการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคแล้ว ยังมีปัญหาการแต่งตั้งเจ้าอาวาส โดยเฉพาะพระอารามหลวง ที่ปัจจุบันมีหลายวัดที่ยังร้างเจ้าอาวาสตัวจริง อาทิ วัดมกุฏกษัตริยาราม (ธ) ที่ว่างเจ้าอาวาสมาถึง 12 ปี วัดตรีทศเทพ (ธ) วัดพิชยญาติการาม (ม) วัดสระเกศ (ม) วัดสามพระยา (ม) วัดสัมพันธวงศ์ (ธ) วัดศรีโคมคำ (ม) จ.พะเยา วัดสุทธจินดา (ธ) จ.นครราชสีมา วัดมหาพุทธาราม (ม) จ.ศรีสะเกษ เป็นต้น

ด้าน นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ.กล่าวว่า การประชุม มส.วันที่ 27 พ.ย.นี้ ยังไม่มีวาระออกมา แต่ปกติการแต่งตั้งพระสังฆาธิการระดับสูง จะนำเข้าเป็นวาระจร หรือวาระปกติก็ได้ การแต่งตั้งเจ้าคณะภาคใหม่เนื่องจากต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายสงฆ์ที่มีการแก้ไขใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนตัวเจ้าคณะใหญ่ ส่วนตำแหน่งเจ้าอาวาสที่ยังว่างตัวจริงหลายวัด ในส่วนของวัดราษฎร์ เจ้าคณะ จังหวัดสามารถแต่งตั้งได้เลย ส่วนพระอารามหลวงต้องรอเพราะมีขั้นตอนตามกฎหมายอยู่ เชื่อว่าหลังมีการแต่งตั้งเจ้าคณะภาค จะมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงออกมา คือต้องทำจากตำแหน่งใหญ่ก่อนแล้วจึงทำในตำแหน่งเล็กลงมา

สำหรับเจ้าคณะภาคที่รักษาการอยู่ปัจจุบัน ในส่วนของมหานิกาย 18 รูป คือ พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 1 วัดชนะสงคราม พระเทพวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะภาค 2 วัดราชคฤห์ พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 วัดบพิตรพิมุข พระวิสุทธาธิบดี เจ้าคณะภาค 4 วัดสุทัศนเทพวราราม พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 5 วัดปากน้ำ พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 วัดสังเวชฯ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 วัดปทุมคงคา พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรวิทยาราม พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 9 วัดอรุณราชวราราม พระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าคณะภาค 10 วัดจักรวรรดิราชาวาส พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 11 วัดทองนพคุณ พระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค 12 วัดสระเกศ พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 วัดกัลยาณมิตร พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 วัดนิมมานรดี พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม พระธรรม-วิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี พระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค 17 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค 18 วัดดุสิดาราม

ส่วนธรรมยุต 8 รูป คือ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 วัดราชบพิธฯ พระเทพสารเมธี เจ้าคณะภาค 8 วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ พระเทพดิลก เจ้าคณะภาค 9 วัดปทุมวนาราม พระธรรมธัชมุนี เจ้าคณะภาค 10 วัดปทุมวนาราม พระพรหมวิสุทธาจารย์ เจ้าคณะภาค 11 วัดเครือวัลย์ พระเทพเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 14-15 วัดโสมนัสวิหาร พระธรรมกิตติเมธี เจ้าคณะภาค 16-17-18 วัดราชาธิวาสวิหาร

———————————-

ขอบคุณภาพ -ข้อมูล :ไทยรัฐออนไลน์

Leave a Reply