“เทพไท” เตรียมยื่น กมธ.ศาสนา แก้พระเณรร่วมม็อบชู 3 นิ้ว

วันที่ 23 พ.ย.2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การเคลื่อนไหวทางการเมืองของพระภิกษุสามเณร ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมในขณะนี้ว่า ในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ติดตามความเคลื่อนไหว และพฤติกรรมของพระภิกษุ สามเณรมาโดยตลอดในทุกกรณี และจากภาพการเคลื่อนไหวทางการเมืองล่าสุดของกลุ่มคณะราษฎร 2563 ก็มีพระภิกษุสามเณรกลุ่มหนึ่ง ได้เข้าร่วมความเคลื่อนไหวอย่างเปิดเผย จึงก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา ถึงความเหมาะสมกับสมณเพศเป็นจำนวนมาก จนถึงขั้นมีประกาศเปิดบัญชีธนาคารรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือให้พระภิกษุสามเณรบางรูป ที่ถูกดำเนินคดีใช้เป็นทุนลี้ภัยทางการเมืองในต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ก็รู้สึกไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกัน

ถ้าหากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ปล่อยประละเลย ไม่เข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในอนาคตได้ เพราะบรรยากาศการเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้กำลังส่งผลกระทบต่อ 3 สถาบันหลักของประเทศ คือสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามที่ปรากฎเป็นข่าวอยู่ ถ้าหากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เพิกเฉย นิ่งดูดาย ปล่อยให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์แล้ว ก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีผลกระทบต่อความศรัทธาต่อประชาชนอีกสถาบันหนึ่งอย่างแน่นอน

ตนในฐานะเป็นพุทธศานิกชนคนหนึ่ง จะขอใช้สิทธิ์ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะวัฒนะธรรม จะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับนายสุชาติ อุตสาหะ สมาชืกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อหาแนวทาง เรียกประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อมีมติเชิญผู้รับผิดชอบจากองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เข้าชี้แจง และหามาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ให้ลุกลามขยายผลเป็นปัญหาความขัดแย้งทางสังคมอีกต่อไป

Leave a Reply