คำไว้อาลัย “พระพรหมมงคล วิ.” ของ พระเทพปวรเมธี

แต่งโดย..พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน 

**************************

            คำไว้อาลัย “หลวงปู่ทอง” พระพรหมมงคล.วิ  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ของ พระเทพปวรเมธี  รองอธิการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                       “กราบถวายสักการะพระพรหมมงคล”       วิลาสินีปฏิปทาจริยาวัตร
                         พราวพิพัฒน์คารวธรรมงามศักดิ์ศรี         วรุตมะ”พระเทพปวรเมธี”
                         อัญชลีวันทา”พระพรหมมงคล”               ๙๖ ปี ๒๒ กันยา มหาฤกษ์
                        ก้องเกียรติเกริกเมตตามหากุศล               สักการะเทศนาอายุวัฒนมงคล
                        พลานนท์มุทิตานิวาตธรรม                       ประสิทธิ์พรพรหมมงคลนรเชษฐ์
                        ปรเมษฐ์วโรดมบรมล้ำ                              “พระเทพปวรเมธี”ฤดีงาม
                        นบประณามเรืองวรทพจนา                       กชกรประณตน้อมค้อมเศียรเกล้า
                        “หลวงพ่อทอง” ส่องสกาวพราวทั่วหล้า        ระเทพปวรเมธี ระพีศรัทธา

                                               สิโรตมาอภิวาทเบื้องบาทองค์ฯ

——————————

Leave a Reply