“ศ.ดร.นฤมล” เสร็จสิ้นภารกิจวิทยาลัยป้องกันกิเลส (วปก.) รุ่นที่ 25 แสวงบุญที่ประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊ก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ความว่า “เช้าวันก่อนกลับ สมเด็จพ่อ นำคณะสวดมนต์ทำวัดเช้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ กราบลาพระพุทธเมตตาในพระมหาโพธิเจดีย์ เจ้าหน้าที่กำลังถอดนั่งร้านหลังเสร็จสิ้นการบำรุงรักษายอดฉัตรทองคำ”

ทั้งนี้ศ.ดร.นฤมลได้เดินทางไปร่วมในพิธีสมโภชฉัตรทองคำและสรงน้ำพระมหาโพธิเจดีย์ พุทธคยา ในโอกาสครบรอบ 9 ปี ในโครงการซ่อมบำรุงและทำความสะอาดฉัตรทองคำพระมหาโพธิเจดีย์ พุทธคยา ที่มีความสูง 51 เมตร ณ พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา วัดมหาโพธิมหาวิหาร เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ได้ โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโน ประธานโครงการ และ Mr. N Dorgee เลขาธิการ BODH Gaya Temple Management Committee ร่วมด้วย พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ได้มีพิธีสงฆ์เพื่อเจริญพระพุทธมนต์สมโภชฉัตรทองคำ และสรงน้ำพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสู่พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา เพื่อสรงฉัตรทองคำและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดเมตตาพุทธาราม

หลังจากนั้น ศ.ดร.นฤมล ตามคณะสมเด็จพระธีรญาณมุนีเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานจนครบและเดินทางกลับประเทศไทย และได้โพสต์ภาพและข้อความลงโฟสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ได้โพสต์ข้อความขณะไปสักการะธัมเมกขสถูป ที่สารนาถ ประเทศอินเดีย สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา พร้อมข้อความระบุว่า “เราเดินทางไกลไม่ใช่มากราบหิน กราบอิฐ กราบปูน กราบต้นไม้ แต่เพราะเราท่านทั้งหลายมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา” เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิริทราวาสไว้ว่า

“เราท่านทั้งหลายเกิดไม่ทันและไม่เคยมีใครเห็นพระพุทธเจ้า แต่เราท่านทั้งหลายสัมผัสได้จากหลักคำสั่งสอนของพระองค์ เราท่านทั้งหลายได้พิสูจน์แล้วว่า พระองค์มีอยู่จริงจากสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ตลอดจนสถานที่ดับขันธ์ปรินิพพาน เราท่านทั้งหลายควรจะได้เจริญวิปัสสนาธุระให้เกิดขึ้น แม้เพียงชั่วครู่ชั่วยามเพียงช้างกระดิกหู งูแลบลิ้นก็ได้รับประโยชน์แล้ว”

เสร็จสิ้นภารกิจวิทยาลัยป้องกันกิเลส (วปก.) รุ่นที่ 25 ภายใต้เมตตาธรรมสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส “ข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้ไปให้ไพศาล ถึงมารดาบิดาและอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญ”

Leave a Reply