จับตา “สำนักเรียนบาลีวัดสามพระยา” หลัง พระพรหมดิลก ฟื้นชีพ??

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566  ณ สามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “พระมหาเอื้อน” หรือ “พระพรหมดิลก” ที่พึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์คืน หลังจากก่อนหน้านี้ต้องคดีเงินทอนวัด ถูกถอดสมณศักดิ์ ติดคุก และ ประกันตัวออกแล้วกลับมาห่มจีวร เนื่องจากไม่เคยเปล่งว่าวาจาสึกพระพระวินัย ต่อศาลยุติธรรมวินิจฉัยว่าไม่มีความผิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถานปนาคืน “สมณศักดิ์” เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

วันนี้สำนักเรียนบาลีวัดสามพระยา ที่คณะสงฆ์ขนานนามให้เสมือน “ศูนย์กลางการศึกษาบาลีชั้นสูง” วันนี้ได้เปิดภาคการศึกษาวันแรก ประจำปี 2566 ของสำนักเรียนวัดสามพระยา  โดยมี พระพรหมดิลก หรือ  พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9  ได้เป็นพระอาจารย์สอน บรรยายถวายความรู้วิชาแต่งฉันท์ภาษามคธ ซึ่งเป็นวิชาภาคค่ำ  แก่นักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.8 และ บ.ศ.9

สำนักเรียนวัดสามพระยาหลัง พระพรหมดิลก ได้คืนสมณศักดิ์ เป็นที่จับตาเป็นอย่างมากว่าวงการการศึกษาบาลีจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมหรือไม่ ตำแหน่งเจ้าอาวาสจะได้คืนหรือไม่ หรือแม้กระทั้งมีการตั้งคำถามตำแหน่งในมหาเถรสมาคมที่ยังว่างอยู่ด้วยเช่นกัน..

ภาพ : เพจวัดสามพระยา

Leave a Reply