“พระเสียดายแดด”ถวายความรู้โซลาร์เซลล์กับคณะสงฆ์ธรรมยุตทั่วประเทศ

วันที่ 19 ธ.ค.2563 เฟซบุ๊กพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า กราบถวายสักการะและกราบขอบพระคุณความเมตตาในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้คณะจังหวัดที่มอบโอกาสให้เกล้ากระผมได้มาบรรยายถวายความรู้พลังงานแสงอาทิตย์กับการพัฒนาวัด ณ ที่ประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตทั่วประเทศ กับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุต ณ ตึกติสสมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กทม.

ได้ยกตัวอย่างโรงเรียนเสียดายแดด หลักแนวคิดในการพัฒนาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเรื่องพลังงานและการเกษตรมาเป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกคือสิ่งแวดล้อม และบริบทของชุมชนคือการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างมั่นคงและยังยืน หลังจบการบรรยายพระเถรานุเถระให้ความสนใจเป็นอันมาก ติดต่อให้ไปช่วยติดตั้งในวัดต่างๆ หลายแห่งเพราะค่าไฟฟ้าสูงขึ้น มีการใช้พลังงานมากขึ้น หากประหยัดตรงจุดนี้ 30 ปีจากนี้น่าจะมีอะไรดีๆ เกิดขึ้น สะดวกต่อการพัฒนาวัดและพัฒนาชุมในยุคที่ต้องปรับตัวตามบริบทของสังคม

และขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชสารสุธีที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานในเวทีอันทรงเกียรติตรงนี้

Leave a Reply