“ยธ.” ทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2565
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดเขียนเขต​ พระอารามหลวง ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2565 ถวายเป็นปัจจัยทั้งสิ้น 920,165 บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

โดยมี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์​ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม​ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม​ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2565 ​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา​โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า​ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม​ถวายพระราชกุศล​แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​ และสมทบทุนโครงการ​ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย​ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระสงฆ์ไทย​​

Leave a Reply