๓๐ธ.ค.นี้มีพิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อุโบสถ วัดโลกานุเคราะห์ ซอยผลิตผล ถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๖.๐๐ น.​ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมอบตราตั้งพระบัญชาแต่งตั้งพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ถนอม เถี่ยนถึกมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รถขบวนอัญเชิญพระบัญชา เคลื่อนไปยัง ณ วัดโลกานุเคราะห์
เวลา ๑๖.๓๐ น.​คณะพระภิกษุ สามเณร ในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ พร้อมเพรียงกัน ณ วัดโลกานุเคราะห์ รอถวายการต้อนรับขบวนอัญเชิญพระบัญชา

เวลา ๑๗.๐๐ น.​พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
​-ศาสนพิธีกรสมาทานศีล
​-นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
​-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
​-ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำรับพร
​-คณะสงฆ์พร้อมศิษยานุศิษย์ ถวายมุทิตาสักการะแด่ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
​-เสร็จพิธี

Leave a Reply