ในหลวง – พระราชินี โปรดเกล้า ฯ พระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยม “พระครูบาบุญชุ่ม”  หลังอาพาธ

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566   เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้   พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์   รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์  เป็นผู้แทนพระองค์ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานเข้าเยี่ยม พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ   ซึ่งอาพาธเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์   ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ

Leave a Reply