เลขาผู้ว่า กทม.ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปปั้น “ครูกายแก้ว”

วันที่ 19  ส.ค. 66 วานนี้ เวลา 14.30 น. นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตจตุจักร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปปั้น “ครูกายแก้ว” ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงแรมเดอะบาซ่าร์ กรุงเทพฯ แยกรัชดา-ลาดพร้าว เขตจตุจักร พร้อมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บริหารโรงแรมเดอะบาซ่าร์ กรุงเทพฯ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกันในการลดความไม่สบายใจของทุกฝ่ายในสังคม โดยเบื้องต้น ทางผู้แทนผู้บริหารโรงแรมฯ ยินยอมที่จะสร้างที่กำบังเพื่อปิดบังสายตาการมองเห็น โดยหากได้ข้อสรุปเรื่องแบบก่อสร้างจะดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากทางสำนักงานเขตจตุจักรต่อไป ในการนี้ สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  วันนี้มาลงพื้นที่เพื่อติดตามปัญหาที่ได้รับการร้องเรียน โดยได้ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างครูกายแก้วพบว่ามีความสูงเพียง 5 เมตร ไม่เกิน 10 เมตร ซึ่งเป็นความสูงที่ต้องขออนุญาตตามกฎกระทรวงได้ตั้งไว้ รวมถึงตั้งไว้ในพื้นที่เอกชน เรื่องปลูกสร้างจึงถือว่าไม่มีปัญหาอะไร แต่ในส่วนที่เป็นปัญหาคือข้อร้องเรียนของกลุ่มที่คัดค้านเนื่องจากมองเห็นแล้วเกิดความไม่สบายใจ ในส่วนนี้เราเองต้องแยกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ศรัทธา กราบไหว้บูชา ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและไม่มีปัญหาอะไร สำหรับกลุ่มที่ไม่สบายใจเราก็ต้องช่วยดูและแก้ปัญหาให้ด้วย ซึ่งเบื้องต้นได้คุยกับตัวแทนโรงแรมว่าอาจมีการสร้างอะไรขึ้นมาปิดบัง เพื่อไม่ให้คนที่ผ่านไปมามองเห็นได้ชัดเจนนัก โดยจะเห็นเฉพาะคนที่ตั้งใจเข้ามากราบไหว้บูชาจริง ๆ เพื่อความสบายใจของทั้ง 2 ฝ่าย

ด้านนายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา เลขาประธานกรรมการบริหารโรงแรม กล่าวขอบคุณและเห็นด้วยกับกรุงเทพมหานคร ที่มีแนวคิดแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความสบายใจและลดกระแสต่อต้าน โดยทางโรงแรมยินดีสร้างสิ่งปิดบังเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย โดยในส่วนนี้ต้องขอความกรุณาจากกรุงเทพมหานครในการช่วยตรวจดูแบบก่อสร้างและระยะเวลาให้เหมาะสม ทางโรงแรมยินดีและพร้อมจะคุยกับผู้เช่า

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ทางโรงแรมจะยังไม่มีการก่อสร้างใด ๆ จนกว่าจะได้มีการยื่นแบบก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวของของ กทม. พร้อมที่จะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง หากไม่ผิดกฎระเบียบใด ๆ ก็ยินดีอนุมัติให้สร้าง พร้อมกันนี้จะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่ขณะนี้มีเข้ามามากพอสมควร เพื่อดูว่ามีเรื่องใดผิดระเบียบอีกหรือไม่ โดย กทม. ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย สรุปก็หมายความว่า สถานที่แห่งนี้  ตั้งอยู่ในพื้นที่เอกชน ความสูงไม่เกิน 10เมตร ไม่เข้าข่าย อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสอง กลุ่มที่มองเห็นแล้วรู้สึกเชิงลบ ได้หารือกับทางโรงแรม โดยจะทำโครงสร้างคลุม เพื่อบังสายตาคนที่สัญจรไปมาและตึกบริเวณรอบ ๆ ต่อไป..

Leave a Reply