สนช.รับหลักการร่างพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรมแล้ว

วันที่ 25 ธ.ค.2561 นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานสภาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประะธานการประชุมร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ……ในขั้นรับหลักการเมื่อมีสมาชิกแสดงความพอสมควรแล้ว ได้มีการลงมติเห็นชอบรับหลักการด้วยคะแนน 137 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี หลังจากนั้นตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 17 คนขึ้นมาพิจารณา

 

สำหรับเนื้อหาแห่งร่างนั้นสามารดติดตามรายละเอียดได้ที่ http://thebuddh.com/?p=38952

Leave a Reply