ปลูกต้นโพธิ์จากศรีลังกา ถิ่นหลวงปู่สรวงเคยจำวัด

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2562 ที่ผ่านมา พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกา ที่สถานปฏิบัติธรรม สติภาวนา วัดบ้านขะยูง อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การดำเนินการของพระสมุห์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ในฐานะนิสิตปริญญาเอก รุ่น 2 สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)

ในการนี้พระราชกิตติรังษีได้กล่าวให้กำลังใจในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้คนมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นความดีงาม เป็นการสร้างสันติธรรมในระดับชุมชน และได้มีการมอบทุนเพื่อการศึกษาจำนวน 61 ทุน ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชน พร้อมมอบถุงยังชีพ 200 ถุง ให้ชาวบ้าน

ขณะที่พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้เดินทางไปให้กำลังใจลูกศิษย์ในฐานะพระสมุห์อดิศักดิ์เป็นนิสิตสันติศึกษา พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถือว่าเป็นต้นที่ 2 ที่นำมาปลูกในจังหวัดศรีสะเกษ โดยต้นแรกปลูกที่วัดบ้านท่าคอยนาง บ้านช่อสะอาด อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในสถานที่แห่งนี้และให้กำลังใจพระสมุห์อดิศักดิ์ในฐานะลูกศิษย์สันติศึกษา มจร

อย่างไรก็ตามสถานปฏิบัติธรรมสติภาวนาที่วัดบ้านขะยูงแห่งนี้เป็นสถานที่หลวงปู่สรวงได้เคยพักพิงอาศัยสมัยมีชีวิตอยู่ ด้วยบารมีของหลวงปู่สรวงผู้คนได้มากราบสักการะอย่างต่อเนื่อง หลวงปู่สรวงแต่เดิมเป็นชาวกัมพูชาและได้เดินทางมาอยู่บริเวณอำเภอขุนหาญและอำเภอขุขันธ์ แถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดังรัก (พนมดองเร็ก) ซึ่งเป็นเขตกั้นกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ท่านเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ และได้พักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านโคก และเวียนไปในที่ต่างๆ นานๆ ก็จะกลับมาให้เห็น ณ ที่เดิมอีก ในสายตาและความเข้าใจของชาวบ้านในสมัยนั้นมองท่านว่าเป็นผู้มีคุณวิเศษแตกต่างจากบุคคลทั่วไป และเรียกขานท่านว่า “ลูกเอ็อวเบ๊าะ” หรือ “ลูกตาเบ๊าะ” (เป็นภาษาเขมร หมายถึงพระดาบสที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำตามป่าเขา)

Leave a Reply