พช.เลยร่วมกับ “พลังบวร” วัดเลยหลง ปลูกผักกินเองสู้ภัยโควิด

​วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 เพจ WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์ ได้โพสต์ข้อความว่า “พัฒนาชุมชน จ.เลย ร่วม “พลังบวร” สร้างวัฒนธรรมการปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย มอบหมายให้นางภัทราวดี หมั่นเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วง เข้าสักการะ พระภัทรธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส

พร้อมลงพื้นที่ส่งเสริมการปลูกผัก ตามแผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการปลูกผัก ภายใต้แนวคิด ปลูกผัก ปลูกรัก ฮักแพง แบ่งปันกันเลย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกระดับ ทั้งด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว จังหวัดเลยจึงรณรงค์เชิญชวนและสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชนทั่วไป ได้ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งบ้าน วัด ราชการ ต้องร่วมมือกันเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว เกื้อกูลต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มก้อน ระดับชุมชน และระดับตำบลอย่างไม่สิ้นสุด และสื่อสารสร้างการรับรู้การปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูล : สวท.ด่านซ้าย , สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
Link>>> https://thainews.prd.go.th/…/TCATG210309082317641…
อุปถัมภ์งานเผยแผ่ข่าวพระพุทธศาสนา โดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)”

Leave a Reply