คอนโดยอมรับMOUทุกเงื่อนไขชาวชุมชนวัดบางสะเเกนอก จัดกิจกรรมประเพณีศาสนาได้ตามปกติ โดยวัดยอมลดเสียงลง หญิงในคลิปสวดศพอัดคลิปเสียงขอโทษวัดชาวบ้านพอใจให้อภัย

วันที่ 25 ก.ค. 65  วานนี้เวลา 17.00 น. ที่วัดบางสะแกนอก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ว่าที่ ร.ต.สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ,ตัวเเทนเจ้าคณะเขต, ตัวเเทนสำนักพุทธศาสนาฯ เข้าร่วมหารือกับนายประพันธ์ ฉากทองคำ ประธานกลุ่มเรารักษ์บางสะแกเเละประธานชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเเกนอกหลายกลุ่ม พร้อมด้วยตัวเเทนผู้มีอำนาจจากทางคอนโด เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้อาศัยในคอนโดที่มีเรื่องการร้องเรียนเรื่องเสียงจากการทำกิจของทางวัด

โดยนายประพันธ์ ฉากทองคำประธานกลุ่มเรารักษ์ บางสะแกได้จัดทำ บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ ทางคอนโดมิเนียมรีเจ้นท์ ออร์คิด ตลาดพลู เฟส1 ทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้

1.ด้วยวัดบางสะแกนอกมีประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม และ เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ให้ธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอยู่สืบไป

2.ทางกลุ่มเรารักษ์บางสะแกโดยประธาน จึงขอความร่วมมือกับทางคอนโดมิเนียมดังกล่าวขอให้ทางนิติ บุคคลหรือผู้มีอำนาจ โดยแจ้งกับผู้อยู่อาศัยทั้งผู้อยู่เดิม และผู้อยู่ใหม่ รวมถึงผู้ที่จะซื้อคอนโดมิเนียม ให้ทราบถึงประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ของวัดบางสะแกนอก ที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิม

3.หากนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจไม่แจ้งกับผู้อยู่อาศัยเดิมและผู้อยู่อาศัยใหม่รวมถึงผู้ที่จะซื้อหรือเช่า คอนโดมิเนียมให้ทราบถึง ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธีของวัดบางสะแกนอกที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิมหาก มีการร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเกิดขึ้นอีก ทางนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

4.หากทางวัดบางสะแกนอกมีงานประจำปี โดยจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องขยายเสียง ทางกลุ่มเรารักษ์บาง สะแกจะมีหนังสือแจ้งไปยังนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจให้ทราบก่อนเป็นการล่วงหน้า

5.ในด้านงานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ของวัดบางสะแกนอกโดยประธานกลุ่มเรารักบางสะแกจะ ติดต่อประสานงานกับทางนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจ ในเรื่องความดังของเสียงในการจัดงานประเพณี ดังกล่าว

6.ทางคอนโดมิเนียมต้องพิจารณา และปฏิบัติหากมีผู้ร้องเรียนทางวัดบางสะแกนอกดังต่อไปนี้

         6.1 การอยู่อาศัยย่อมเป็นสิทธิของบุคคลแต่ต้องยอมรับในสภาพแวดล้อมหรือต้องยอมรับกับประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ทางวัดบางสะแกนอกให้ได้

         6.2 หากยอมรับสภาพแวดล้อมและประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ดังกล่าวตามข้อ 6.1ไม่ได้ ผู้ร้องเรียน จะต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่ โดยให้ทางคอนโดมิเนียมมีข้อตกลงกับผู้ร้องเรียน

7.ทางชุมชนบางสะแกตลาดพลูจะปฏิบัติตาม ขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่เคยปฏิบัติกันมา อย่างต่อเนื่องสืบไป

คอนโดยอมรับMOUทุกเงื่อนไขชาวชุมชนวัดบางสะเเกนอก จัดกิจกรรมประเพณีศาสนาได้ตามปกติ โดยวัดยอมลดเสียงลง หญิงในคลิปสวดศพอัดคลิปเสียงขอโทษวัดชาวบ้านพอใจให้อภัยโดยในการประชุมกันตัวเเทนฝ่ายคอนโดได้รับข้อเสนอของทางชุมชน เเต่ทางฝ่ายตัวเเทนชุมชนได้เสนอให้ผู้หญิงสาวที่ปรากฏในคลิปที่ลงแจ้งกับทางวัดให้ลดเสียงลง ได้ออกมาขอโทษด้วยตนเองเนื่องจากเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวได้ทำร้ายความรู้สึกของคนในชุมชนที่มีศรัทธาต่อวัดเเละพุทธศาสนา จึงอยากให้มาขอโทษด้วยตนเอง โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะกดดันหญิงสาวดังกล่าว เพราะถ้ามีการขออภัยกันทางชุมชนก็ให้อภัยกันเเละอยู่ร่วมกัน จะสังเกตุได้ที่ผ่านมาตอนที่มีการก่อสร้างคอนโดขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดผลกระทบทางด้านต่างๆก็จะเห็นได้ว่าทางวัดหรือทางชุมชนไม่เคยไปร้องเรียนคอนโดก็อยากให้เข้าใจตรงนี้

โดยทางตัวเเทนฝ่ายคอนโดได้เเจ้งว่าภายหลังเกิดเหตุหญิงสาวดังกล่าวมีอาการเสียใจ เเละไม่สบายใจรู้สึกกดดันในการใช้ชีวิตในย่านชุมชนเเละมีอาการระเเวง ซึ่งหญิงคนดังกล่าวได้มีการอัดคลิปเสียงขออภัยดังกล่าวมาถึงชุมชนเเล้ว โดยหญิงสาวดังกล่าวยืนยันว่านอกจากเหตุการณ์ตามคลิปซึ่งเกิดเหตุในช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาก็ไม่เคยไปร้องเรียนทางสำนักพุทธหรือที่อื่นเเต่อย่างใด โดยทางตัวเเทนฝ่ายคอนโดได้เเจ้งว่าจากการพูดคุยหญิงคนดังกล่าวได้กล่าวเเละยอมรับผิดเเละเสียใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เเต่ในวันนี้หญิงคนดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่คอนโดตอนนี้ จากนั้นทางตัวเเทนคอนโดได้เปิดคลิปเสียงหญิงที่อาศัยในคอนโดได้อัดคลิปเสียงของตัวเองขอโทษกรณีดังกล่าว ให้ตัวเเทนชุมชนฟัง ซึ่งพอตัวเเทนชุมชนดังกล่าวพอได้ฟังคลิปเสียงขอโทษดังกล่าว ก็พอใจที่หญิงในคลิปได้รู้สึกผิดเเละทำการขอโทษทำให้เรื่องนี้จบลงได้ก็ต้องขอบคุณที่ขอโทษ

จากนั้นตัวเเทนชุมชนก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางผู้อำนวยการเขตธนบุรีถึงการหาทางออกปัญหาในอนาคตในประเด็นการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆในวัด ซึ่งทางวัดก็ได้ข้อตกลงร่วมกันเเล้วโดยจะได้จัดกิจกรรมต่อเเต่บางครั้งอาจจะมีการลดเสียงเครื่องเสียงลงมา

หลังจากนั้นทางตัวเเทนชุมชนก็ได้มีการพูดคุยปัญหาเรื่องที่มีการร้องเรียนไปยังสำนักพุทธฯทำให้วัดละเเวกนี้จัดกิจกรรมไม่ได้ โดยเรื่องที่ร้องไปก็สามารถเป็นการกลั่นเเกล้งวัดโดยเรื่องที่เป็นเท็จได้โยที่ไม่สามารถตรวจสอบการร้องเรียนได้

ที่มา : sanook.com

Leave a Reply