ประกวดนางสาวไทยปี๖๒ เข้าวัดสนทนาธรรมนั่งฝึกครองสติ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เพจพระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี ได้โพสต์ข้อความว่า

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เดินทางถึงจังหวัดเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
โดยในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ (19|9|19)
ผู้เข้าประกวดได้เดินทางมาเยือน “ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน”
(Cherntawan International Meditation Center) เพื่อ

๑.สนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี)
๒.เรียนรู้ประเพณีถวายสลากภัตรของชาวล้านนาไทย (ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี)
๓.ร่วมพิธีพฤกษาภิเษก (บวชต้นไม้) เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความ
กตัญญูรู้คุณต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Earth Embrace ที่ก่อตั้งโดย
ท่านว.วชิรเมธี
๔.เรียนรู้สมาธิภาวนาเพื่อการครองสติในการดำรงชีวิตประจำวัน

ก่อนเดินทางกลับท่านว.วชิรเมธี ได้ให้คติธรรมแก่ผู้เข้าประกวดทุกคนว่า

“ชีวิตที่ดีควรบำเพ็ญกรณีให้ครบ ๓ ขั้น คือ บำเพ็ญประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
และประโยชน์โลก”

ทั้งนี้สามารถชมภาพเพิ่มเติมที่เพจ

Leave a Reply