เริ่มแล้ว!! มหกรรมทดสอบทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียน “ลูกพระพุทธเจ้า”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา2 อ.เมือง จ.ลพบุรี กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษาเป็นประธานกลุ่ม ได้จัดกิจกรรมทดสอบทักษะวิชาการของกลุ่มโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2566 ในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย โดยมีโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาเดินทางมาจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม 65 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 1,080 คน คณะครู 122 คน รวมทั้งสิ้น 1,202 คน

พระเทพเสนาบดี เปิดเผยว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้กลุ่มโรงเรียนการกุสลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนทบทวนความจำและตื่นตัวอยู่เสมอ โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา สมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือ “สมเด็จเกี่ยว” เรียกว่า “ลูกพระพุทธเจ้า” เพราะเขาเธอเหล่านี้เรียนโรงเรียนของวัด เรียนโรงเรียนที่มีพระเป็นเจ้าของโรงเรียนผู้ได้รับอนุญาต ปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาเรามีสมาชิกทั้งสิ้น 126 โรงเรียน อันนี้ยังไม่นับโรงเรียนการกุศลอื่น ๆ อีกประมาณ 30 กว่าโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ ขณะเดียวกันเพื่อความคล่องตัวและเกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรของโรงเรียนการกุศล จึงตั้งสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาขึ้น ปัจจุบันมี นายพิพัตน์ เสนาพิทักษ์กุล เป็นนายกสมาคม การจัดกิจกรรมครั้ง โรงเรียนวินิตรับเป็นเจ้าภาพด้านอาคารสถานที่ เรื่องการกินอยู่ การอำนวยความสะดวกทุกอย่าง

“เมื่อคืนนี้ตอนรับผู้มาเยือนด้วยการจัดแสดงดนตรีนักร้องลูกทุ่งนักเรียนของโรงเรียนวินิตศึกษาที่ได้รับรางวัลมามากมายผ่านมาหลายเวที  รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ หลากหลายชนิดทั้งก๊วยเตี่ยว ผัดไท ข้าวแกง  สำหรับเช้านี้เป็นวันเริ่มกิจกรรมทอดสอบทักษะความรู้ แบ่งนักเรียนสอบทั้งที่โรงเรียนวินิตศึกษา 1 และโรงเรียนวินิตศึกษา 2 ทุกปีเราจะนำนักเรียนระดับประถมมาด้วยหลายพันคน เกิดมีปัญหาการเดินทาง ปีนี้เลยกำหนดให้แต่ละภาคไปทดสอบการเอง ทำกันเอง เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการเป็นอยู่  สำหรับช่วงบ่ายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวิรัท พฤกษาทวิกุล จะเดินทางมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านมาทดสอบ..”

สำหรับโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาเป็นโรงเรียนที่คณะสงฆ์ตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนแต่เรียนดี ปัจจุบันโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาบริหารโดยพระภิกษุสงฆ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีบุคกรกรในสังกัดกว่า 5,000 คน มีนักเรียนประมาณ 100,000 คน ศิษย์เก่าโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา โดยผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี มีทั้งนักธุรกิจ ข้าราชการ แพทย์ และทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา เป็นต้น..

Leave a Reply