“บวร”ใช้งบฯมูลนิธิวัดอินทารามขุด! “โคกหนองนา ดร.หลวงพ่อแดงโมเดล”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 เฟซบุ๊กพระครูพิศิษฏ์ประชานาถ. ดร. หลวงพ่อแดง นันทิโย ได้โพสต์ข้อความว่า ดร.หลวงพ่อแดงพา รก,พช.และคณะไปดูแปลงที่ดินวัดอินทารามที่จะทำประโยชน์รูป “บวร” บ้านวัดราชการ ทำโคกหนองนา ดร.หลวงพ่อแดงโมเดล มิต้องใช้งบจากรัฐใช้งบประมาณจากมูลนิธิวัดอินทาราม คิดได้แล้วลงมือทำ ดีกว่าคิดไว้ในสมุดจดเอาไว้เผลอๆตายก่อนก็ยังไม่ได้ทำ ทำแล้วได้แค่ผลประโยชน์วัดอย่างเดียวไม่ ทำแล้วประชาชนและส่วนราชการมามีส่วนร่วมด้วย และมีส่วนช่วยกันคิด

ช่วยกันตัดสินใจ ช่วยกันลงมือทำเอา (แต่ปากทำไม่เอา) ช่วยกันแก้ปัญหา และในที่สุดรอบร่วมกันรับผลประโยชน์ ทำให้ “บวร” แอปปี้ อยู่ดีมีสุข มั่งมีศรีสุข สุขกายและสุขใจเทอญฯ…..ขออนุโมทนาสาธุ

Leave a Reply